Cím kép

Közzétételi lista 229/2012. (VIII.28.)

Közzétételi lista

A 229/2012. (VIII.28.) Korm. rendelet 23.§. (1)-(2) bekezdése alapján

 

  1. 1. INTÉZMÉNYI ALAPADATOK

    Az intézmény neve:            Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda

  2. Az intézmény vezetője:       Erdélyi Nóra
  3. Intézmény székhely címe:  1134 Budapest, Angyalföldi út 1.
  4. Ellátott feladat:                    Óvodai nevelés
  5. Fenntartó:                             Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat
  6. Fenntartó székhely címe:   1139 Budapest, Béke tér 1.

2. ÓVODAI FELVÉTEL

A beiratkozással, felvétellel kapcsolatos további tájékoztató az alábbi linken érhető el:

https://ovoda.bp13.hu/informaciok/beiratkozas/

A sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját végző óvodáinkról az Egyesített Óvoda Igazgatósága nyújt felvilágosítást (1134 Budapest, Angyalföldi út 1., tel.: 340-2988).

3. A BEIRATKOZÁSRA MEGHATÁROZOTT IDŐ, AZ ÓVODAI BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES IRATOK A FENNTARTÓ ÁLTAL ENGEDÉLYEZETT CSOPORTOK SZÁMA

Az óvodai jelentkezésről szóló tájékoztató anyagunk az alábbi linken érhető el:

https://ovoda.bp13.hu/informaciok/beiratkozas/

4. A KÖZNEVELÉSI FELADATOT ELLÁTÓ INTÉZMÉNYEGYSÉGENKÉNT A TÉRÍTÉSI DÍJ, A TANDÍJ, EGYÉB DÍJFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG (A TOVÁBBIAKBAN EGYÜTT: DÍJ) JOGCÍM ÉS MÉRTÉK, TOVÁBBÁ TANÉVENKÉNT, NEVELÉSI ÉVENKÉNT AZ EGY FŐRE MEGÁLLAPÍTOTT DÍJAK MÉRTÉKE, A FENNTARTÓ ÁLTAL ADHATÓ KEDVEZMÉNYEK, BELEÉRTVE A JOGOSULTSÁGI ÉS IGÉNYLÉSI FELTÉTELEKET IS 

A dokumentum a következő linkről tölthető le:

https://ovoda.bp13.hu/informaciok/etkezes/

5. A FENNTARTÓ NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY MUNKÁJÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ ÉRTÉKELÉSÉNEK NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI ÉS IDEJE, A KÖZNEVELÉSI ALAPFELADATTAL KAPCSOLATOS- NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSOKAT TARTALMAZÓ- VIZSGÁLATOK, ELLENŐRZÉSEK FELSOROLÁSA, IDEJE, AZ ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK ELLENŐRZÉSEINEK NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI EGYÉB ELLENŐRZÉSEK, VIZSGÁLATOK NYILVÁNOS MEGÁLLAPÍTÁSAI

Külső ellenőrzések-ASZ ellenőrzés 2023. évben nem történt.

6. A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNY NYITVATARTÁSÁNAK RENDJE, ÉVES MUNKATERV ALAPJÁN A NEVELÉSI ÉVBEN TERVEZETT JELENTŐSEBB RENDEZVÉNYEK, ESEMÉNYEK IDŐPONTJAI

6.1. A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Tagóvodáinak nyitvatartási rendje:  

Óvodák nyitvatartási rendje 2023

6.2 A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai

A nevelési évben tervezett jelentősebb rendezvények, események időpontjai az intézmény és a tagóvodák munkatervében kerültek meghatározásra- az intézményi Pedagógiai Program, valamint a tagóvodák nevelési gyakorlata alapján.

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda Pedagógiai Programja

Pedagógiai Program 2023

A tagóvodák munkatervei megtalálhatóak az intézmények dokumentumtárában:

https://ovoda.bp13.hu/ovodaink/

7. PEDAGÓGIAI-SZAKMAI ELLENŐRZÉS MEGÁLLAPÍTÁSAI

Intézményünkben a 2020/2021-es nevelési évben 2 fő tagóvoda-vezető vett részt vezető tanfelügyeleti ellenőrzésben, tagóvodánkban intézményi tanfelügyeleti ellenőrzésre nem került sor.

Minden tanfelügyeleti ellenőrzésben rést vett tagóvoda-vezető és tagóvodai intézmény esetében meghatározásra kerültek az erősségek és a fejlesztendő területek.

8. AZ ÓVODAPEDAGÓGUSOK SZÁMA, ISKOLAI VÉGZETTSÉGE,SZAKKÉPZETTSÉGE, DAJKÁK SZÁMA, ISKOLAI VÉGZETTSÉGE, SZAKKÉPZETTSÉGE

Az óvodapedagógusok száma, iskolai végzettsége, dajkák száma, iskolai végzettsége, szakképzettsége 2023. évben

9. A TAGÓVODÁK ADATAI, ÓVODAI CSOPORTOK SZÁMA, AZ EGYES CSOPORTOK ÁTLAGLÉTSZÁMA

Óvodás csoportok száma, az egyes csoportok átlaglétszáma