Cím kép

Bővítés fejlesztés

Az Egyesített Óvoda alapvető célkitűzéseinek megfelelően: összehangolt működéssel biztosítja a 17 tagintézmény jogszerű és magas színvonalú működését. Az épületek felújítása, korszerűsítése, karbantartása, állagmegóvása folyamatos és tervszerű. Az Egyesített Óvoda megalakulása óta a 17 tagóvodából 11 intézményünk nagyberuházásban érintett; 6 óvodánkban fejlesztés és korszerűsítés történt. A XIII. Kerületi Önkormányzati beruházásainak köszönhetően óvodáink a kötelező eszköz – és felszerelés jegyzékben előírtak megléte mellett, a mai kor követelményeinek megfelelő, esztétikus környezetben tudják biztosítani a mindenkori igények kielégítését.

Felújítások, fejlesztések_Egyesített Óvoda 2007- 2018