Cím kép

Kétnyelvű program

Bilingual Informational Document
A XIII. kerület 3 tagóvodája 10. éve ad otthont a BGC Angol Óvodai Programnak, így számos kerültben élő kisgyermek a magyar-angol kétnyelvű csoportok egyikében kezdheti meg óvodás éveit. A kétnyelvű csoportokba járó gyermekek, javarészt anyanyelvi lektoroktól, a nyelvelsajátítás módszerével szerezhetik meg első angol nyelvi ismereteiket. Programunk, innovatív szemléletmódjáért és kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseképpen Európai Nyelvi Díj elismerésben részesült.

A kétnyelvű csoportokban a gyermek nem csupán az idegen nyelvvel ismerkedik, hanem gondolkodása is rugalmasabb, kreatívabb lesz, valamint kiválóan formálódik majd asszociációs képessége is. Megismerkedhet különböző angolszász kultúrákkal, amely által nyitottabbá válik a sokszínűség iránt. Az „egy személy- egy nyelv” oktatási modell biztosítja annak a lehetőségét, hogy az óvodai foglalkozások és tevékenységek két nyelven folyjanak, melyben a nyelvi program teljes mértékben a Magyar Óvodai Nevelés Alapprogramjára épül.

Kétnyelvű csoportjainkban jelen van egy angol anyanyelvi (vagy C1 szinten beszélő) lektor, aki minden nap reggel 8:00 és 13:00 között kizárólag angol nyelven kommunikál a gyermekekkel a magyar óvodapedagógusok jelenlétében és szakmai irányítása mellett. Az angol anyanyelvi lektor bekapcsolódik a gyermek játékába, biztosítja az egyéni és kiscsoportos fejlesztést.
Célunk a kétnyelvűség megalapozása, az idegen nyelv megszerettetése, a mindennapi óvodai életben használt alapszókincs és beszédpanelek megismertetése, megteremtve ezzel a későbbi kényelvű oktatás alapjait.

A jelentkezés feltételei:
– A gyermek XIII. kerületi lakos.
– A gyermek magyarul és/vagy angolul ért és beszél. Beszédfejlődése korának megfelelő, 3-4 szavas mondatokban beszél. Kéréseit kívánságait magyar vagy angol nyelven ki tudja fejezni. Beszéde idegenek számára is érthető.
– A szülők vállalják a Program költségtérítési díját, amely 2024/2025-ös nevelési évre várhatóan 575.000 és 595.000 forint között lesz. A költségtérítési díjat a szülők egy összegben vagy három részletben tudják rendezni. A díj pontos mértéke a 2024 áprilisi inflációs adattól függ, a végleges díjat és a testvérkedvezményes díjakat 2024. május 31-ig fogja közzétenni a programot üzemeltető Manó-Világ Kft. a honlapján. Abban az esetben, ha a jelentkezés és felvétel után, a megadott határidőig a szerződés nem kerül aláírásra és/vagy az éves költség első részlete nem kerül rendezésre, úgy a gyermek egy adott intézmény normál csoportjában tudja megkezdeni az óvodai ellátást.
További részletek, online tájékoztatót időpontjai a honlapon: www.bgcprogram.hu

BGC Angol Óvodai Program