Cím kép

Kétnyelvű program

Kindergarten bilingual group informationA XIII. kerület 3 tagóvodája 10. éve ad otthont a BGC Angol Óvodai Programnak, így számos kerültben élő kisgyermek a magyar-angol kétnyelvű csoportok egyikében kezdheti meg óvodás éveit. A kétnyelvű csoportokba járó gyermekek, javarészt anyanyelvi lektoroktól, a nyelvelsajátítás módszerével szerezhetik meg első angol nyelvi ismereteiket. Programunk, innovatív szemléletmódjáért és kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseképpen Európai Nyelvi Díj elismerésben részesült.

A kétnyelvű csoportokban a gyermek nem csupán az idegen nyelvvel ismerkedik, hanem gondolkodása is rugalmasabb, kreatívabb lesz, valamint kiválóan formálódik majd asszociációs képessége is. Megismerkedhet különböző angolszász kultúrákkal, amely által nyitottabbá válik a sokszínűség iránt. Az „egy személy- egy nyelv” oktatási modell biztosítja annak a lehetőségét, hogy az óvodai foglalkozások és tevékenységek két nyelven folyjanak, melyben a nyelvi program teljes mértékben a Magyar Óvodai Nevelés Alapprogramjára épül.

Kétnyelvű csoportjainkban jelen van egy angol anyanyelvi (vagy C1 szinten beszélő) lektor, aki minden nap reggel 8:00 és 13:00 között kizárólag angol nyelven kommunikál a gyermekekkel a magyar óvodapedagógusok jelenlétében és szakmai irányítása mellett. Az angol anyanyelvi lektor bekapcsolódik a gyermek játékába, biztosítja az egyéni és kiscsoportos fejlesztést.
Célunk a kétnyelvűség megalapozása, az idegen nyelv megszerettetése, a mindennapi óvodai életben használt alapszókincs és beszédpanelek megismertetése, megteremtve ezzel a későbbi kényelvű oktatás alapjait.

A jelentkezés feltételei:
– A gyermek XIII. kerületi lakos.
– A gyermek beszédfejlődése korának megfelelő.
– A gyermek magyarul és/vagy angolul ért és beszél.
– A szülők vállalják a Program költségtérítési díját amely 2023/2024-es nevelési évtől 3 x 178.000 HUF   (534.000 HUF/nevelési év). Amennyiben több gyermekét is kétnyelvű csoportba íratják 1 testvér esetén 510.000 HUF/fő, 2 testvér esetén 486.000 HUF/fő. Befizetési határidők június-július / november / március. Abban az esetben, ha a jelentkezés és felvétel után, a megadott határidőig a szerződés nem kerül aláírásra és/vagy az éves költség első részlete nem kerül rendezésre, úgy a gyermek egy adott intézmény normál csoportjában tudja megkezdeni az óvodai ellátást.
További részletek, online tájékoztatót időpontjai a honlapon: www.bgcprogram.hu

BGC Angol Óvodai Program