Cím kép

Étkezés

TÁJÉKOZTATÁS ÉTKEZÉSI TÉRÍTÉSI DÍJ VÁLTOZÁSÁRÓL

Az élelmiszer és az energia árak jelentős emelkedése miatt az óvodai közétkeztetést szolgáltatók 2023. április elsejével módosították áraikat. Az önkormányzat az áremelkedés élelmiszer nyersanyagra jutó hányadának arányában az alábbiak szerint változtatta meg a térítési díj összegét.

BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

az étkezési térítési díj összege megállapításának szabályairól szóló 5/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet alapján 2023. április 1-jétől alkalmazandó intézményi étkezési térítési díjak:

Étkezési térítési díj napi bruttó összege (Ft/nap)
/az árak étkezési kedvezmény nélkül értendőe

3x-i normál étkezés esetén                     3x-i diétás étkezés esetén

751 Ft/nap                                                 773 Ft/nap

Azon családok, akik jövedelmi helyzetük miatt a megemelt étkezési térítési díjat nem tudják kifizetni támogatást kérhetnek a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról alapján. Az igényléshez a 6. sz. nyomtatvány a honlapról letölthető.

Melléklet :A Képviselő-testületi előterjesztés és döntéséről szóló dokumentum az oldal alján található pdf. formátumban.

https://net.jogtar.hu/rendelet?council=budapest13&dbnum=550&docid=A2300005.13R&searchUrl=/rendelet-kereso/gyors?council%3Dbudapest13%26publisher%3D13R0

ONLINE, INTERNETES FIZETÉS

Befizetés a

https://etkeztetes.budapest13.hu/belepes internetes oldalon lehetséges

6.szamu-melleklet-étkezés

 

Bővebb információ elérhető: 

http://www.imfk.bp13.hu/fomenu/etkeztetes.html

A gyermekek napi háromszori étkezésének megszervezése az óvoda feladata, mely erre megfelelően kialakított helyen és feltételekkel történik.Az óvoda konyhája az ételféleségekből az ételmintát köteles 72 órán át megőrizni (HACCP).

Rendezvényre a szülők csak az élelmiszeripar által előállított és gyárilag csomagolt felbontatlan terméket hozhatnak. Cukrászatból származó süteményeket csak működési engedéllyel és HACCP rendszerrel rendelkező üzletből fogadunk. A hűtőlánc folyamatosságának biztosítása érdekében a számlán igazolni szükséges a vásárlás pontos időpontját (óra, perc). A sütemény vásárlása és az óvodába érkezése közötti időtartam, nem haladhatja meg a 30 percet. A cukrászsüteményekből ételminta vétel indokolt.

Az élelmezést biztosító konyha kizárólag szakorvosi vélemény alapján napi háromszori diétás étkezést biztosít a speciális étkezési igényű gyermekek számára.

Az étkezési idő után érkező gyermekek ellátásáról az óvoda külön nem tud gondoskodni.

Az öltöző szekrényben ételt, italt tárolni nem szabad! Külön étkezni az óvoda egyéb más területén nem lehetséges.

Az étkezés megrendelése:

A szülő gyermeke étkezését minden hónap 1-től 24-ig az online felületen, az óvodától átvett felhasználói név és jelszó használatával az https://etkeztetes.budapest13.hu/belepes felületen rendelheti meg a következő hónapra.

Az étkezést a szülőnek abban az esetben is meg kell rendelnie, ill. lemondania, ha a gyermek ingyenes étkezésben részesül, ezt megteheti írásban, vagy az óvodatitkárnál személyesen.

 A gyermek hiányzása esetén az étkezés lemondása az online felületen, vagy az óvodában meghatározott módon lehetséges 8.30-ig (óvodatitkár, postaláda, stb.).

Az ingyenes étkezésre való jogosultságot a szülő a Gyvt.21/B.§(1). alapján a 6. sz. melléklet kitöltésével tudja igényelni.

Ingyenes az étkezés:

  1. rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek részére

–érvényes  RGYK-s határozat szükséges

  1. tartósan beteg, vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

–MÁK szakorvosi igazolás, ill szakértői bizottság szakvéleménye szükséges

  1. három, vagy több gyermeket nevelő családban él – Nyilatkozat kitöltése szükséges
  2. a szülő nyilatkozata alapján a családban az 1 főre jutó jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval és járulékokkal csökkentett összegének 130%-át.
  3. nevelésbe vett gyermekként él a családban.

 

Az ingyenességre vonatkozó nyilatkozatot minden nevelési év kezdetét megelőzően szükséges megújítani. Amennyiben változás állt be a család körülményeiben, arról az óvodában haladéktalanul nyilatkozni szükséges.

Az intézmény a gyermekétkeztetést szerződéses partnerrel látja el. A szerződésben foglaltak szerint biztosítja az ételintolerancia/diéta figyelembevételét (pl. tej, tojás, szója és búza), az egyedi betegségeket az ételintolerancián felül (pl. cukorbetegség), a szülők számára a gyermekétel rendelését és elvitelét (külön igénylő nyilatkozat benyújtása alapján), és a család világnézetét (pl. vallási okok).