Cím kép

Óvodakötelezettség külföldön való teljesítése

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztere 2020. január 1-jétől a 20/2012. (VIII.31.) a nevelési -oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló EMMI rendelet óvodakötelezettség külföldön teljesítésének bejelenését az alábbiak szerint módosította.
20.§ (2) * A szülő – a bölcsődei ellátásban részesülő gyermek kivételével – az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.
Az adott év augusztus 31-ig a 3. életévét betöltő gyermekek óvodai beiratkozására 2022. május 2. és  6-a között kerül sor a fenntartó által közzétett hirdetmény szerinti időpontban.
A szülő aláírással ellátott nyilatkozatában tüntesse fel gyermeke oktatási azonosítóját, vezetéknevét, keresztnevét, születési helyét, születési idejét, a gyermek édesanyjának leánykori nevét, állandó lakcímét, illetve az óvoda nevét és címét.

A kitöltendő űrlap elérhetősége:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kulfoldre_tavozas_bejelentese

Az értesítést az Oktatási Hivatal részére postai úton kell megküldeni az alábbi címre:
Oktatási Hivatal
Köznevelési Nyilvántartási Főosztály
Budapest, Pf. 19.
1363