Cím kép

BESZOKTATÁS, BEFOGADÁS ELVEI TAGÓVODÁINKBAN

2020 tavaszától a koronavírus járvány és az azzal járó veszélyhelyzet, a különböző korlátozások és intézkedések mindannyiunk eddigi megszokott életét megváltoztatta. Az Önök gyermekeinek fogadását tervezve át kellett gondolnunk, hogy a szociális élettér növelése alatt, hogyan tudunk minden szereplő egészségére, biztonságára felelősséggel ügyelni, miközben célunk, hogy a beszokás a gyermekek és szülők, a befogadás a pedagógusok részéről zökkenőmentesen valósulhasson meg.
Azt valljuk, hogy az óvodai beszoktatás időtartama nem egy vagy két hét, hanem az egész első év az óvodával, a felnőttekkel, a társakkal való ismerkedésről szól. Az első évben, amikor a gyermekek többször megbetegszenek és egy-két hétig otthon maradnak, szinte minden alkalommal elölről szükséges kezdeni az óvodai beszoktatást. A gyerekeknek hosszabb időre van szükségük ahhoz, hogy érzelmileg biztonságban érezzék magukat az óvodában.
A beszoktatás rugalmasságát fenntartva, idejét és módját differenciálttá tettük az elmúlt évben. Négy alkalommal ismerkedő napokat szerveztünk leendő kiscsoportosaink részére, ahol a szülő tudatos jelenléte elvárt és meghatározó volt. Ebben a négy napban a beiratkozás ügyintézése is megvalósult. Délelőtti és délutáni két órás időintervallumokban egymást váltva, a teljes csoportos összejövetelt elkerülve szerveztük az óvodába való látogatásokat. Ehhez kértük a szülők szoros partneri együttműködését, mely nagyban segített az új helyzet elfogadásában. A jelenlegi járványügyi helyzetben nem látjuk még előre, hogy mikor és milyen mértékben tudjuk a leendő óvodás gyermekek családjai számára a személyes látogatást biztosítani tagintézményeinkben, de amint módunkban áll, azonnal tájékoztatást fogunk adni erről.

Minden helyzetben elengedhetetlen az együttműködés, összehangolódás a családokkal, de talán ebben az időszakban a legfontosabb megbízni egymásban és segíteni egymást. Az őszinteség, a bizalom a szülő-óvodapedagógus között elengedhetetlen, hiszen az óvodai nevelés a családi nevelésre épül.

A differenciált beszoktatás előnyei:
– Egy gyermekre és szülőjére koncentráltabb, több figyelem jut az óvoda dolgozói részéről. Úgy szervezzük, hogy a nap nagy részében mindkét óvodapedagógus jelen legyen a csoportban, valamint a dajka néni és/vagy pedagógiai asszisztens jelenléte is meghatározó.
– A gyermekek számára a beengedett létszám feldolgozható ingerekkel teli környezetet teremt, amelyben az ismerkedés a pedagógusokkal, a társakkal harmonikusan tud megvalósulni.
– Az óvodai környezet felfedezése a szülővel békés körülmények között tud megvalósulni.
– A több nap alatt nemcsak a délelőtti, hanem a délutáni rituálékban is részt tudnak venni.
2020. szeptember 1-től a gyermekek átvétele folyamatosan történik a pedagógusokkal megbeszélt időponttól. Javasoljuk a fokozatosságot az óvodában töltött időre vonatkozóan, természetesen a gyermekük igényeihez alkalmazkodva. Bízunk benne, hogy az elválást közös erővel tudjuk segíteni, a legtöbb gyermek az esetleges kezdeti nehézségek után jól érzi magát a közösségben, élvezi majd a kortársak társaságát, jót tesz neki az új tapasztalat.

BESZOKTATÁS, BEFOGADÁS FORMÁI TAGÓVODÁINKBAN
• ANYÁS/SZÜLŐS BESZOKTATÁS AZ ISMERKEDŐS NAPOKON
Az anyás/szülős beszoktatás lényege, hogy a gyermek az édesanyjával vagy más családtaggal érkezik, vele marad, és minden tevékenységben közösen vesznek részt. Fontos, hogy mindvégig ugyanaz a személy segítse a leendő óvodás beszoktatását.
Bármennyire is nehéz az anya vagy a családtag részéről az elválás, mégis azt kérjük, hogy magatartásuk ezekben a helyzetekben is sugározzon nyugalmat, biztonságot, szeretetet! Forduljanak bizalommal a pedagógusokhoz, hogy esetleges szorongásuk oldódhasson!
Rendkívül fontos, hogy a későbbiekben a reggeli elválás során ne úgy szökjön el a szülő, amikor éppen a gyermek nem veszi észre. Ajánljuk, hogy legyen egy rövid rituáléjuk a búcsúzkodásra, melyet előre megbeszélnek a gyermekkel, pl. 4 puszi és integetés után elválnak. Röviden, határozottan, de szeretettel búcsúzzanak el tőle. Megkönnyítheti az elválást egy-egy otthoni kis plüss állat bevitele az oviba, vagy alvóka, mely az otthon illatát jelenti a gyermek számára.
Beszoktatás idejére nézve is fontos a rendszeresség elve, hogy folyamatosan jöjjenek lehetőleg ebben az időszakban is az óvodába.Kérjük a szülőktől, hogy tevékenyen vegyenek részt a gyermekkel közösen az óvodai környezet felfedezésében. Játszanak együtt, beszélgessenek gyermekükkel.
Figyeljék a pedagógusok jelzéseit arra vonatkozóan, hogy a gyermekek és a zsúfoltság elkerülése érdekében egyszerre mennyien tartózkodnak a csoportszobában. Kiváló lehetőség ilyenkor az öltöző és a mosdó felfedezése, használata.
Ajánljuk, hogy hozzanak maguknak is váltócipőt, a csoport tisztaságának megőrzése érdekében, illetve ez egy jó lehetőség reggel a gyermekkel közös váltócipő cserére.

• FOKOZATOS IDEJŰ BESZOKTATÁS
A homogén szervezésű, „tiszta” kiscsoportokban teljes létszámmal új, azonos csoportot kezdő gyermek érkezik egyszerre szeptember 1-jén, ilyenkor azoknak a családoknak, akik meg tudják oldani, lehetőséget adunk arra, hogy gyermekeik befogadását egy-két hetes csúsztatással kezdjék meg. Ez könnyebbség gyermeknek, felnőttnek egyaránt, hiszen így megteremhetjük az egyéni bánásmódot és alkalmazkodást az egyes gyermek igényihez.
Ebben az esetben hangsúlyoznunk szükséges a még távollévő családok számára, hogy gyakran sétáljanak el óvodánkhoz, ezzel is „készüljenek” az óvodai életre! A csoportban dolgozó felnőttek neveit beszélgetés közben néha említsék meg gyermeküknek. Ezzel a lehetőséggel élve megteremthetjük a mindenki számára fontos odafordulás és ráfigyelés igényét már ebben az időszakban is.
A fokozatos beszoktatási módszer lényege, hogy az óvodai tartózkodás idejét növeljük. Ez az idő a gyermek viselkedésétől, közérzetétől függően rugalmasan növelhető vagy csökkentethető. Nélkülözhetetlen, hogy fogadjuk el a pedagógus tanácsait, aki kívülről látja a lehetséges megoldásokat a beszoktatás sikeressége érdekében.

• FOLYAMATOS IDEJŰ BESZOKTATÁS
A Köznevelési törvény lehetővé teszi, hogy szabad férőhely esetén év közben is biztosítsuk a kötelező óvodáztatást abban az esetben is, ha év közben a család kerületünkbe költözik és ezzel óvodát vált. Abban az esetben, ha a gyermek a harmadik életévét fél éven belül tölti be, felvétele minden esetben egyéni elbírálás alá esik, amiben az Intézményvezető dönt.
Ezekben az esetekben is megilleti a gyermeket a beszoktatással/befogadással járó egyéni bánásmód, annak lehetősége, hogy a gyermek minél könnyebben élje meg a környezetváltozást, az új óvodába való befogadást, beilleszkedést.
Vannak gyerekek, akik már jártak közösségbe és könnyedén veszik az új környezetbe való beszokást, számukra biztosítjuk az első naptól való benntartózkodást, ám ezúton jelezzük, hogy a sok új inger számukra is megterhelő lehet, ezért egyeztessünk a pedagógusokkal a részletekről.
Kihangsúlyozzuk, hogy a szülőkkel történő viszony soha nem korlátozódik a beszoktatás napjaira, heteire, de megalapozhatja az óvodás évekre szóló kiegyensúlyozott kapcsolatot!

Könyvajánló: segítő könyvek, segítő mesék
Janikovszky Éva: Már óvodás vagyok;
Szepes Mária: Pöttyös Panni az óvodában;
Finy Petra: Az ovi-ügy;
Bartos Erika: Anna és Peti: Irány az óvoda!,
Kormos István: Vackor az óvodában.

A BEFOGADÁSI, BESZOKTATÁSI IDŐSZAK EREDMÉNYESSÉGÉT BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK, RÁHANGOLÓDÁST SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
A beszoktatási időszak meghatározza a gyermekek óvodához való érzelmi kötődését, ebben a folyamatban kiemelt figyelemmel, türelemmel, megértéssel segítjük a gyermekeket. Augusztus utolsó hetében lehetőséget biztosítunk arra, hogy a gyermekek szüleikkel együtt ismerkedjenek az óvodával, jelet válasszanak, játszanak az udvaron, csoportszobában, használhatják a mosdót, így szeretnénk elérni, hogy óvodába kerüléskor már ne idegenkedjenek az új környezettől.
Segíti a gyermekek kötődését, ha az óvodapedagógusoknak lehetőségük van még a nevelési év megkezdése előtt meglátogatni a gyermekeket az otthonukban és az óvodához köthető kis ajándékkal kedveskedhetnek nekik, ezért felajánljuk minden szülőnek a családlátogatás lehetőségét.
Pozitívan befolyásolja a befogadási időszakot, ha az ismerkedés előtt több alkalommal sétálnak az óvoda környékén, sokat beszélgetnek a gyermekekkel az óvodáról, de fontos, hogy mindenképp kerüljék a végleteket a beszélgetések során.
A legjobb, ha a realitás talaján maradva, a gyermekek értelmi képességeinek megfelelően készítik fel őket az óvodára. Többször el kell mondani nekik, mi fog történni velük a nap folyamán és erősíteni kell bennük, hogy mindig jönnek értük és haza viszik őket, amikor a munkájuk befejeződött. Ezt az első hetekben, nem lehet elégszer elmondani. Akinek a gyermeke cumizik, ne most az óvoda ürügyén akarja leszoktatni róla, mert ezzel csak megnehezíti a helyzetet, hiszen csak most van igazán szükség a megnyugtató, otthonra emlékeztető dolgokra: kedvenc játék, takaró, pelenka, rongyi stb. Ezek átsegítik a gyerekeket a kezdeti nehézségeken. Ez alól a bölcsődéből érkező gyermekek sem kivételek, hiszen a környezet, a társak és a felnőttek számukra is ismeretlenek.
Nagyon fontos, hogy bármennyire is nehéz az elválás, a gyerekek ezt ne érezzék, mert akkor ők is kétségbe esnek.
Ebben a korban a gyerekek többségének arra van szüksége, hogy az önállóságuknak teret adjunk. Néhány kisebb dologban döntést hozhatnak, és ha ezek megvalósítása nem jelent számukra veszélyt, érdemes a kipróbálásra lehetőséget adni, hogy minél több tapasztalatot szerezzenek.

Néhány praktikus dolog, amit érdemes megtanítani az óvodába készülő kicsiknek:

WC, mosdó használat, kézmosás, kéztörlés gyakorlása

Orrfújás: Nem csak akkor kerül elő, amikor beteg a gyermek, hanem amikor elsírja magát valamiért: – pl. elvették a játékát, vagy éppen hiányzik az anyukája, apukája. Érdemes az orrfújás technikáján túl azt is gyakorolni, hogy a gyerek fogja a zsebkendőt, és ő is dobja ki a szemetesbe.

A koronavírus járványhelyzet okozta biztonsági intézkedésekre való felkészítés: maszk használata a felnőttek részéről, érintés nélküli lázmérés, fertőtlenítő lábtörlő használata, szociális és fizikai távolságtartás fenntartása, adott esetben a búcsúzkodás az óvoda kapujában történik meg.

Valamennyire önálló étkezés: Fontos, hogy gyakorolják, megtanulják a kanállal történő étkezést, illetve, hogy a kenyeret, zsemlét, kiflit stb. harapni kell, mert nincs széttépkedve falatkákra. Étkezés közben az asztalnál kell maradni, az asztal felé fordulva kell enni. A pohárból való ivás is kívánalom a gyerekektől.

Öltözködés: Minél több ruhadarabot tudnak a gyermekek egyedül le-és felvenni, annál könnyebb dolguk lesz. Nem csak az átöltözésnél, hanem WC használat előtt és után is, ahol „csak” letolni-felhúzni kell a nadrágot.

Nemcsak a játékoknak, hanem a ruháknak is megvan a maguk helye: Ha megszokják, hogy otthon is, az előszobafogason az ő kabátjuknak, cipőjüknek saját helye van, könnyebben megtanulják ezt az óvodában is. Többször előfordul, hogy egyforma cipője, kabátja, egyéb ruhaneműje van a gyermekeknek, ezeket nem ismerik fel, ezért fontos, hogy kezdetben minden ruhadarabban benne legyen a jelük.

A körülöttünk lévő eszközök használata: pl., hogy hogyan kell kinyitni és elzárni a csapot, lenyomni a kilincset, megfogni a poharat, tányért, hogyan használjuk a szalvétát…stb.

Sírás helyett próbálják elmondani a problémájukat: A szülők többsége már egy ijedt pillantásból, vagy kézmozdulatból is tudja, ha valami probléma van és tud rá reagálni. Sokat segít az együttműködésben, ha a gyermekek meg tudják fogalmazni, mi a gond. Pl.: Ne csak nyújtózzanak a polcon levő játék felé, hanem szóljanak, hogy adjuk oda, ne csak a kezünkbe adják a pólójukat, hanem kérjenek meg, hogy fordítsuk ki, vagy segítsünk felvenni. Beszéltetni kell őket, mert a verbális kommunikáció nélkül nehéz az együttműködést megtanítani a gyerekeknek.

Az ismerkedős napokon a szülő (nagyszülő) jelenléte biztonságot ad a gyermekeknek az új környezet elfogadásához, közben ők is megismerik az óvoda belső életét, a gyerekek napirendjét, tevékenységeit, szokásokat. Mi is ismerkedünk a családokkal, meghallgatjuk a legfontosabb információkat a gyerekről, válaszolunk a felmerülő kérdésekre. A beszélgetések és családlátogatások során közelebb kerülhetünk hozzájuk. Az év közben érkezőknek is lehetőséget adunk az ismerkedésre, fokozatos beszoktatásra. Alkalmazkodunk a gyermekek szokásaihoz (napközbeni cumizás, étkezési szokások…stb.), ezzel is megkönnyítve számukra az óvodában való tartózkodást. Beilleszkedésüket segítjük azzal, hogy behozhatják számukra kedves játékaikat vagy az elalváshoz nélkülözhetetlen tárgyaikat.

A napirendi szokások, az azonos tevékenységek ismétlődése segíti időérzéküket, növeli biztonságérzetüket. A legfontosabb, hogy a gyermekek biztonságban érezzék magukat az óvodában és kialakuljon egy érzelmi kötődés a gyerekek, az óvodapedagógusok, a pedagógiai asszisztens és a dajka néni között.

A beszoktatással kapcsolatos gyakori kérdések

A beszoktatásnál azoknak a szülőknek is mindenképp jelen kell lenniük, akiknek a gyermeke már bölcsődébe is járt?
Az anyás/szülős beszoktatási ismerkedés választása egy lehetőség, mindenkit arra bíztatunk, hogy gyermeke személyiségének ismeretében válassza ki a pedagógusokkal közösen azt a fokozatossági formát, ami a sikeres beilleszkedést támogatja.

A nagyszülők is részt vehetnek a beszoktatásban?
Igen, javasoljuk, hogy ez előre legyen megbeszélve a gyermekkel és a beszoktatási időszakot akkor végig a nagyszülő koordinálja.

Reggel mikor hozhatják, és délután mikor jöhetnek a gyermekért?
Az Egyesített Óvoda házirendjében kérjük, hogy lehetőleg 8 óráig, de legkésőbb 8.30-ig érkezzenek be az óvodába a gyermekek, a folyamatos reggeliztetés is ez idő alatt zajlik. Javasoljuk, hogy 10 óránál többet ne tartózkodjon bent a gyermekük, mert az már megterhelő lehet számára. A gyermekek óvodába érkezésekor, és távozáskor, a gyermeket kísérők száma, nem haladhatja meg az egy főt.
Az ügyeleti rendet a nyitvatartási időhöz igazítva a szülői értekezleten ismertetik a tagóvoda-vezetők.

Ha a gyermek, délután nem alszik, játszhat-e amíg a többiek alszanak?
A gyermekek optimális fejlődése, idegrendszeri érése csak akkor lehet zavartalan, ha a napjaik egy meghatározott napirend szerint zajlanak és kellő mennyiségű és minőségű alvást biztosítunk számukra mind napközben, mind éjszaka. A rendszeres, kiegyensúlyozott délutáni alvás hozzájárul a minőségi éjszakai alváshoz, napközben pedig elkerülhetők a túlfáradásból adódó hiszti-rohamok és a nyűgösség. Természetesen az egyéni igények különbözőek lehetnek, melyekre az óvodapedagógusok alakítanak ki szokásokat, szabályokat a pihenőidőre vonatkozóan.

Cumit hozhatnak-e az óvodába?
Igen, vannak olyan gyerekek, akik napközben is ragaszkodnak a cumihoz. A szülőkkel együttműködve idővel csökkenteni szeretnénk a cumival töltött időszakot, de ezt sohasem erőszakosan vagy hirtelen tesszük. Szem előtt tartjuk azonban, hogy beszéd és étkezés közben ne használja a gyermek sem az óvodában, sem otthon, amiben Önök szülők a partnereink.

Ha a gyermek nem szobatiszta, van-e lehetőség a pelenkázásra?
Az óvodapedagógusaink türelemmel és elfogadással tudják kezelni az egészséges gyerekek érési ritmusa közötti természetes különbségeket, és a beszokási időszak során az esetek nagy többségében spontán megoldódik a WC-re szoktatás. Vagyis, hacsak nincs valami szervi vagy idegrendszeri eltérés, a legtöbb gyerek a közösség hatására hetek alatt szobatisztává válik. Az óvodában nincs pelenkázó, ezért a belebújós pelenkát részesítjük előnyben, de mindenképpen több váltás fehérneműt kérünk biztosítani, hisz a közös célunk, hogy mihamarabb teljes biztonsággal szobatisztává váljon a gyermek.

Mennyit hiányozhat a gyermek, a szülő mennyi hiányzást igazolhat?
Tény, hogy ha a gyermek az óvodai foglalkozásról távol marad, mulasztását igazolnia kell. A beteg gyermek, az orvos által meghatározott időszakban nem látogathatja az óvodát. Azt, hogy a gyermek ismét egészséges és látogathatja az intézményt, orvosnak kell igazolnia. Amennyiben nem betegség miatt van távol a gyermek (családi program, egyéb), a csoportos óvodapedagógusnál legkésőbb a hiányzást megelőző napon jelezni kell írásban a távolmaradás időpontját. Arra vonatkozóan, hogy mennyit hiányozhat a gyermek nincs előírás, ám egy nevelési évben, ha igazolatlanul 5 napnál többet mulaszt, akkor a tagóvoda vezetőnek értesítési kötelezettsége van a szülők és a hatóság felé.

AZ EGYESÍTETT ÓVODA TÁRGYI FELTÉTELEI A TAGÓVODÁKBAN
A kiemelkedő személyi feltételeink mellett nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges fejlődéshez és fejlesztéshez szükséges tárgyi környezetre. Pedagógiai programunk megvalósításakor a tárgyi, környezeti feltételek megfelelőségének elérése elsődleges szempontunk.
Gyermekük óvodába érkezésére az óvodai környezetet előkészítjük a gyermekek életkori sajátosságainak, pszichés és testi igényeinek megfelelően.
Ehhez biztosítjuk még a következő tárgyi feltételeket:
– ágyneműhuzat, lepedő
– törölköző
– tisztasági szerek, mint szalvéta, folyékony szappan, WC papír, fogkefe, fogkrém, papírzsebkendő
Az Egyesített Óvoda tagintézményeiben, a fenntartó, a XIII. Kerületi Önkormányzat ingyenes biztosítja minden óvodás gyermek számára a mindennapos fogyasztáshoz a gyümölcsöt és zöldséget. A program bevezetése segíti a kerületben élő óvodáskorú gyermekek esélyegyenlőségének megteremtését és az egészséges életmódra nevelés megvalósulását.

A zökkenőmentes óvodakezdéshez kérjük:
• 3 éves státuszvizsgálati papír másolata (életkorhoz kötött, kötelező szűrővizsgálat)
• Váltócipő vagy szandál
• Váltás ruha, fehérneműk, zoknik
• Benti kényelmes ruha
• Kinti, udvari, kényelmes, időjárásnak megfelelő ruházat
• Kinti cipő
• Igény szerint kispárna + huzat

Kérjük, hogy munkánk megsegítése érdekében a felsoroltakat már az első nap hozzák magukkal!

Bízunk benne, hogy összefoglaló anyagunkkal segítségére vagyunk, hogy gyermeke mihamarabb örömmel járjon az Egyesített Óvoda valamelyik tagintézményébe. Nagyon fontos, hogy fogalmazzák meg igényeiket, szükségleteiket, merjenek segítséget kérni kollégáinktól, munkatársaink készséggel állnak az Önök rendelkezésére!

Örömteli óvodai éveket kívánunk!

 

Erdélyi Nóra                                                   Hoffer Ivett
intézményvezető                                   intézményvezető helyettes