Cím kép

Archívum

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Egyesített Óvoda Pedagógiai Programja

2. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

I. A szerv alaptevékenysége, feladatai- és hatásköre

I. 1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Az Egyesített Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata

SZMSZ_2021

Pedagógiai Program

Pedagógiai Program 2021

Az Egyesített Óvoda Házirendje

Házirend Egyesített Óvoda 2023

Az Egyesített Óvoda éves munkaterve

Munkaterv 2022-2023

Alapító okirat

Alapító okirat 2023

III. Közszolgáltatások

III.1. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése 09.14

III. Gazdálkodási adatok 2022.09.01-től 2022. 12.31-ig

I. A foglalkoztatottak

I. 1. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A foglalkoztatottak
567 fő közalkalmazott
Bruttó 3 441 302 906.-Ft/év

I. 2. A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege

Munkabér: bruttó 213 386 347.-Ft/év
Vezetői pótlék: bruttó 18 131 000.-Ft/év

I. 3. Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Pótlékok a 2011. évi CXC. törvény A köznevelési intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában 8. melléklet alapján.
Cafeteria Bruttó 400.000.- Ft/fő/év

III. Gazdálkodási adatok 2020.01.01-től 2021. 01.31-ig 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A foglalkoztatottak567 fő közalkalmazott
Bruttó 2 310 659 000.-Ft/év

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
Munkabér: bruttó 132 067 567.-Ft/év
Vezetői pótlék: bruttó 18 131 000.-Ft/év

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Pótlékok a 2011. évi CXC. törvény A köznevelési intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában 8. melléklet alapján.
Cafeteria Bruttó 400.000.- Ft/fő/év

III.Gazdálkodási adatok 2019.01.01-től

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve 2023.09.01

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok 2023.01.01

Szabályzatok, dokumentumok

 

Statisztikai beszámolók

 

http://www.imfk.bp13.hu/kozerdeku-adatok/3-gazdalkodasi-adatok/3-1-5-az-imfk-tevekenysegere-vonatkozo-jogszabalyon-alapulo-statisztikai-adatgyujtes-eredmenyei-idobeli-valtozasuk/beruhazasi-statisztika.html

Szakhatósági ellenőrzések

Szakhatósági ellenőrzések 2022. III-IV. negyedév

Szakhatósági ellenőrzések 2022. I-II. negyedév

Külső ellenőrzések ASZ 2021-2022.

Egyéb

Egyedi közzétételi lista

Bérleti szerződések

BÉRLETI SZERZŐDÉSEK 2023.01.01-2023.05.31

Közbeszerzési információk

Közbeszerzési terv 2024. év

Közbeszerzési terv 2023. év