Beiratkozás

Iktatószám: 2/8/2021

TÁJÉKOZTATÓ LEVÉL A TAGÓVODAI NYÍLT NAPOKRÓL

Kedves Érdeklődő Szülők!

Az országban kialakult rendkívüli járványügyi helyzet és az azzal kapcsolatos intézkedések folyamatosan fennállnak. Sajnálatosan emiatt nem tudjuk biztosítani az Önök részére a személyes jelenléttel járó látogatást az óvodákkal való ismerkedés során. A következő megoldásokat kínáljuk fel Önöknek a tagóvodákkal kapcsolatos információk megismerésére:

2021. február 22. hétfőtől, minden tagóvoda honlapján, a Galériában elérhető egy bemutatkozó anyag az óvoda pedagógiai sajátosságairól, tárgyi felszereltségéről, a leendő kiscsoportot indító óvodapedagógusok bemutatkozásáról. A tagóvodák honlapjai a következő linkről érhetők el: https://ovoda.bp13.hu/ovodaink/

2021. március 1.-től lesz elérhető az Egyesített Óvoda honlapján egy regisztrációs felület, melyen keresztül jelentkezni tudnak a tagóvodák által szervezett online tájékoztató értekezletekre. A jelentkezésük után, a megadott időpont előtt fognak kapni egy csatlakozási linket, arra az email címre, melyet a regisztrációkor megadtak. Ezen keresztül tudnak majd vendégként csatlakozni a megbeszéléshez, melyen részt vesz a tagóvoda vezetője, illetve a kiscsoportokat indító pedagógusok is. Itt lehetőségük lesz egyéni kérdéseket is feltenni munkatársainknak. Minden intézményünk több időpontot fog biztosítani, így több intézmény tájékoztatóján is részt tudnak venni.

2021. március 1.-től szintén az óvodák honlapján és az Egyesített Óvoda Facebook oldalán rövid kisfilmeket osztunk meg intézményeinkről, hogy bepillantást nyerhessenek óvodáink életébe, hangulatába. Célunk, hogy képet kaphassanak épületeink felszereltségéről, a pedagógiai célú eszközeink használatáról, innovatív kezdeményezéseinkről, benyomást szerezhessenek tagóvodáink működéséről.

Szeretnénk megköszönni együttműködésüket ebben a rendkívüli helyzetben. Addig is tájékozódjanak elérhetőségeinken:

https://ovoda.bp13.hu/

https://www.facebook.com/Budapest-F%C5%91v%C3%A1ros-XIII-Ker%C3%BCleti-%C3%96nkorm%C3%A1nyzat-Egyes%C3%ADtett-%C3%93voda-250710369194493

és egyéni helyzetükkel kapcsolatos kérdéseikkel keressenek minket bizalommal a linken található telefonszámon és email címen:
https://ovoda.bp13.hu/magunkrol/munkatarsaink/

Gyermekeiket nagy szeretettel várjuk munkatársaimmal óvodáinkba!
Együttműködésüket köszönjük! Vigyázzunk egymásra!

Budapest, 2021. február 22.

Erdélyi Nóra
intézményvezető

Az alábbi linken eléri az óvodai jelentkezésről szóló tájékoztató anyagunkat: elojegyzes_beiratkozas_2021

 

Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
A beiratkozás pontos idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának
határidejéről a fenntartó rendelkezései szerint hirdetményt teszünk közzé, valamint az óvodai hirdetőtáblákon, az óvodai honlapon tájékoztatjuk a szülőket.
A felvétellel kapcsolatos döntésről e-mail-en vagy postai úton kapnak tájékoztatást az
érintettek.
Intézményi hagyományaink szerint a jelentkezést megelőzően Nyílt napok keretében
lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleiknek, hogy ismerkedjenek az óvodai
élettel, a gyermekekkel és az intézmény dolgozóival.
A jelentkezés alkalmával valamennyi szülő számára biztosított az intézmény házirendjének
tanulmányozása, valamint az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása.
Az óvoda feladata a fenntartó által kijelölt, működési körzet mindenkori ellátása
A gyermeket elsősorban abba az óvodába vesszük fel, ill. át, amelynek körzetében lakik, ill.
szülője dolgozik, rugalmasan biztosítva a szülő számára – férőhely esetén – a szabad
óvodaválasztást.
A felvételről, átvételről az Egyesített Óvoda igazgatója jogosult dönteni.

Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát?
– a harmadik életév betöltésétől addig, amíg a tankötelezettségének teljesítését meg nem
kezdi (maximum nyolcéves koráig),
– a gyermek egészségügyi alkalmasságát igazoló orvosi igazolás, valamint az életkorra
esedékes egészségügyi státuszvizsgálat meglétéről szóló igazolás bemutatásával,
– akkor, ha a szülő beíratta gyermekét, befizette az étkezés térítési díját.

Előjegyzéshez, majd a beíratáshoz szükséges okmányok:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas és állampolgárságára vonatkozó születési
anyakönyvi kivonata vagy,
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– három hónapnál nem régebbi bejelentés esetén a körzeti védőnő igazolása az életvitel
szerinti ott lakásról,
– a gyermek TAJ kártyája,
– amennyiben rendelkezik szakértői véleménnyel, az igazolás bemutatása a szakellátás
biztosítása érdekében,
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a szülők nyilatkozata gyermekük óvodai felvételével kapcsolatban.

Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai:
– lakóhely szerint a tagintézmény működési körzetéhez tartoznak,
– a XIII. kerületben laknak,
– a gyermek testvére az adott intézménybe jár, ill. testvére közeli társintézménybe jár (bölcsőde,     iskola),
– a szülő /k munkahelye munkáltatói igazolás alapján a XIII. kerületben van.
Ha a gyermeket, a szülő igénye szerinti tagóvodába helyhiány miatt nem tudjuk
felvenni, az óvodaigazgató irányításával a tagóvoda vezetőkből álló testület koordinálja
a gyermek elhelyezését. Amennyiben a szülő számára a felvételi döntés továbbra sem
megfelelő, felülbírálati kérelemmel fordulhat az Egyesített Óvoda igazgatójához. A
beiratkozás után az óvodaigazgató a kérelmeket folyamatosan, az esetlegesen
megüresedő helyek függvényében méltányolja.
Lakóhely szerinti XIII. kerületi gyermek – kerületen belül – óvodai elhelyezés nélkül nem
marad.
Beiratkozáskor a szülőket tájékoztatjuk gyermekeik óvodai csoportba történő beosztásának
lehetőségeiről. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a tagóvoda vezető
jogosult dönteni.
Szakértői bizottsági szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek
csoportba sorolása a tagóvoda vezető kompetenciája, de kikéri az óvodapedagógusok
véleményét is.
Amennyiben a személyi feltételekben változás történik, vagy egyéb nyomós indok áll fenn
(akár nevelési év közben), a gyermekcsoportok érdekében év közben is sor kerülhet az
óvodapedagógusok más csoportba történő beosztására.