Cím kép

Beiratkozás / Nyílt nap

Hirdetmény a 2024-25-ös nevelésre évre történő óvodai jelentkezésről a lap alján mellékletben található

hirdetmeny_2024

Kedves érdeklődő Szülők! Hamarosan elkezdődnek az óvodai jelentkezés előtti ismerkedős programjaink. A dátumokat a megosztott plakátokon találják. Az eseményekre regisztráció szükséges, melyhez a linket 2024. március 18.-tól tudják majd elérni. Az óvodai jelentkezés tervezett időpontja május eleje, a pontos dátumról hírdetmény formájában fogjuk Önöket értesíteni.
Addig is javasoljuk, hogy intézményeinkről tájékozódjanak a következő felületeinken:

https://ovoda.bp13.hu/informaciok/beiratkozas/
https://ovoda.bp13.hu/
https://www.youtube.com/channel/UCITbwXTne-EKVdAviiQgZ8w

Óvodai jelentkezés 2024_reg_link

A nyíltnapra a jelentkezést az alábbi linken tudják, megtenni:

https://ovipanel.bp13.hu/nyilt-nap

Az óvodai felvétel, átvétel eljárásrendje
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.
A beiratkozás pontos idejéről, az erről való döntés és a jogorvoslat benyújtásának
határidejéről a fenntartó rendelkezései szerint hirdetményt teszünk közzé, valamint az óvodai hirdetőtáblákon, az óvodai honlapon tájékoztatjuk a szülőket.
A felvétellel kapcsolatos döntésről e-mail-en vagy postai úton kapnak tájékoztatást az
érintettek.
Intézményi hagyományaink szerint a jelentkezést megelőzően Nyílt napok keretében
lehetőséget biztosítunk leendő óvodásainknak és szüleiknek, hogy ismerkedjenek az óvodai
élettel, a gyermekekkel és az intézmény dolgozóival.
A jelentkezés alkalmával valamennyi szülő számára biztosított az intézmény házirendjének
tanulmányozása, valamint az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázása.
Az óvoda feladata a fenntartó által kijelölt, működési körzet mindenkori ellátása
A gyermeket elsősorban abba az óvodába vesszük fel, ill. át, amelynek körzetében lakik, ill.
szülője dolgozik, rugalmasan biztosítva a szülő számára – férőhely esetén – a szabad
óvodaválasztást.
A felvételről, átvételről az Egyesített Óvoda igazgatója jogosult dönteni.

Mikor veheti igénybe a gyermek az óvodát?
– a harmadik életév betöltésétől addig, amíg a tankötelezettségének teljesítését meg nem
kezdi (maximum nyolcéves koráig),
– a gyermek egészségügyi alkalmasságát igazoló orvosi igazolás, valamint az életkorra
esedékes egészségügyi státuszvizsgálat meglétéről szóló igazolás bemutatásával,
– akkor, ha a szülő beíratta gyermekét, befizette az étkezés térítési díját.

Előjegyzéshez, majd a beíratáshoz szükséges okmányok:
– a gyermek személyazonosítására alkalmas és állampolgárságára vonatkozó születési
anyakönyvi kivonata vagy,
– a gyermek nevére kiállított személyi azonosító,
– lakcímet igazoló hatósági igazolvány,
– három hónapnál nem régebbi bejelentés esetén a körzeti védőnő igazolása az életvitel
szerinti ott lakásról,
– a gyermek TAJ kártyája,
– amennyiben rendelkezik szakértői véleménnyel, az igazolás bemutatása a szakellátás
biztosítása érdekében,
– a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa,
– a szülők nyilatkozata gyermekük óvodai felvételével kapcsolatban.

Az óvodai felvétel, átvétel elbírálásának szempontjai:
– lakóhely szerint a tagintézmény működési körzetéhez tartoznak,
– a XIII. kerületben laknak,
– a gyermek testvére az adott intézménybe jár, ill. testvére közeli társintézménybe jár (bölcsőde,     iskola),
– a szülő /k munkahelye munkáltatói igazolás alapján a XIII. kerületben van.
Ha a gyermeket, a szülő igénye szerinti tagóvodába helyhiány miatt nem tudjuk
felvenni, az óvodaigazgató irányításával a tagóvoda vezetőkből álló testület koordinálja
a gyermek elhelyezését. Amennyiben a szülő számára a felvételi döntés továbbra sem
megfelelő, felülbírálati kérelemmel fordulhat az Egyesített Óvoda igazgatójához. A
beiratkozás után az óvodaigazgató a kérelmeket folyamatosan, az esetlegesen
megüresedő helyek függvényében méltányolja.
Lakóhely szerinti XIII. kerületi gyermek – kerületen belül – óvodai elhelyezés nélkül nem
marad.
Beiratkozáskor a szülőket tájékoztatjuk gyermekeik óvodai csoportba történő beosztásának
lehetőségeiről. Az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a tagóvoda vezető
jogosult dönteni.
Szakértői bizottsági szakvéleménnyel rendelkező sajátos nevelési igényű gyermekek
csoportba sorolása a tagóvoda vezető kompetenciája, de kikéri az óvodapedagógusok
véleményét is.
Amennyiben a személyi feltételekben változás történik, vagy egyéb nyomós indok áll fenn
(akár nevelési év közben), a gyermekcsoportok érdekében év közben is sor kerülhet az
óvodapedagógusok más csoportba történő beosztására.