Archívum

I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK

II. TEVÉKENYSÉGRE, MŰKÖDÉSRE VONATKOZÓ ADATOK

1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Egyesített Óvoda Pedagógiai Programja

III. Gazdálkodási adatok 2020.01.01-től 2021. 01.31-ig 

2. A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A foglalkoztatottak

567 fő közalkalmazott
Bruttó 2 310 659 000.-Ft/év

A vezetők és a vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése összesített összege
Munkabér: bruttó 132 067 567.-Ft/év
Vezetői pótlék: bruttó 18 131 000.-Ft/év

Az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve
Pótlékok a 2011. évi CXC. törvény A köznevelési intézményekben alkalmazottak számára járó pótlékok és azok mértéke az illetményalap százalékában 8. melléklet alapján.
Cafeteria Bruttó 400.000.- Ft/fő/év

III.Gazdálkodási adatok 2019.01.01-től

 

 

Szabályzatok, dokumentumok

 

Statisztikai beszámolók

 

Szakhatósági engedélyek

Szakhatósági ellenőrzések

 

Egyéb

Egyedi közzétételi lista

Bérleti szerződések

Bérleti Szerződések 2020.09.01-2020.12.31

Bérleti szerződés 20200101-20200531

Bérleti szerződés álló 20191001-20191231

Bérleti szerződések 2019.01.01.

Közbeszerzési információk

BpXIIIkerOvoda_kozbeszerzesi_terv_2020

BpXIIIkerOvoda_kozbeszerzesi_terv_2020_

BpXIIIkerOvoda_kozbeszerzesi_terv_2019

Bp. XIII. ker. Ovoda közbeszerzési terv 2018

Bp. XIII. ker. Ovoda közbeszerzési terv 2018

Bp. XIII. ker. Ovoda közbeszerzési terv 2017

BpXIIIkerOvoda_kozbeszerzesi_terv_2016