Cím kép

HÍREK - BP. FőV. XIII. Kerületi Önkormányzat Pályázati felhívása

A Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Pályázati felhívása 2023. évre, 3-14 éves gyermeket nevelő családok részére a nyári szünidő aktív eltöltésének támogatására.

szocialis_palyazat_szko_2023

SZKO Települési-támogatási-adatlap-utalvany-nyári szünet

Önkormányzatunk átvállalja 3 alkalommal felhasználható Dagály fürdő belépőjegy költségeit 2023. július 1. és 2023. augusztus 31. napja közötti – hétköznapokon felhasználható – időszakban. A támogatás egy szülő és a családban nevelt gyermekek részére igényelhető.

Pályázatot a mobilapplikáción keresztül XIII. kerület közigazgatási területen bejelentett lakóhellyel rendelkező és életvitelszerűen itt élő partnerkártyával rendelkező törvényes képviselő nyújthat be a vele együtt élő gyermekre tekintettel.

A pályázható támogatás összege

belépőjegy típusa hétköznapi ár
1 felnőtt, 1 gyermek 2900,-Ft. 2300,-Ft
Családi jegy I. ( 1 felnőtt, 2 gyermek) 4 800,-Ft.
Családi jegy II. ( 2 felnőtt , 2 gyermek) 8000,-Ft.
Családi jegy III. ( 1 felnőtt 3 gyermek) 6300,-Ft.

Budapest13 Smart City applikáción keresztül történő regisztráció, igénylés esetén adatlapot nem kell kitölteni, a gyermekek létszámának megfelelő kategória bejelölésével igényelhető a 3 alkalmas családi jegy. Az elbírálás folyamatos.

Az a partnerkártya tulajdonos, aki az applikáción keresztül nem tud regisztrálni, pályázati adatlapot kell kitöltenie. Az adatlap beszerezhető személyesen Budapest Főváros XIII. Kerületi Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályon, a Hivatal ügyfélszolgálatán (1139 Budapest, Béke tér 1.), valamint kérhető a partnerkartya@bp13.hu email címen keresztül.

A regisztráció kezdete: 2023. május

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 30. napjáig.

A pályázati döntéssel szemben jogorvoslatnak nincs helye.

Tisztelt Pályázó!

Kérem, figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi tájékoztatót!

Tájékoztatjuk, hogy a nyomtatványon megadott személyes adatokat a Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (I. 17.) önkormányzati rendeletben  meghatározott jogalappal, célból, körben, határideig és módon kezeljük. Amennyiben Ön a megjelölt jogszabályokban megjelölteteken túl további személyes adatot is megad a fentiek szerint, úgy azokat – ellenkező bizonyításig – az a tényállás tisztázásához elengedhetetlenül szükséges más személyes adatoknak tekintjük. Ezen adatokra vonatkozóan Ön az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6. § (6) szerinti hozzájárulását vélelmezzük, amellyel egyidejűleg nyilatkozik, hogy amennyiben harmadik fél adatait is megadja, úgy a megadott személyes adatok előttünk történő feltárására az érintettől megfelelő felhatalmazással rendelkezik.