Csibe

Pedagógusok:                                                                   
Kozmáné Horváth Bernadett
Szabó Orsolya
Dajka: Gál Attiláné Erika

 

„A gyermek olyan, mint egy pillangó a szélben.

 Néhány magasabbra tud repülni, mint mások,

de mindegyik a legjobb tudása szerint repül.

Miért is hasonlítanád össze őket?

Mindegyik más, mindegyik különleges,

mindegyik gyönyörű.”

(Ismeretlen szerző)

A csibe csoport homogén kiscsoport. A csoportba jelenleg 25 gyermek jár, 12 kisfiú és 13 kisleány.

A legfőbb tevékenysége kis csibéinknek a játék, amely átszövi a mindennapjainkat. Az óvodai lét elkövetkező három/négy évében a játékba integrált tanulás során, a komplexitást figyelembe véve szinte észrevétlenül fejlesztjük a gyermekeket. Kiemelt feladatunk, hogy az inkluzív, befogadó szemléletmóddal összhangban nagy hangsúlyt fektessünk a kooperációra, az együttműködésre, a differenciált nevelésre, fejlesztésre, a gyermekek egyéniségének a megismerésére, valamint az egyéni kibontakoztatásra is.

Célunk, hogy a környezet szeretete és tisztelete, a környezeti és fenntarthatóságra nevelés, a természetközeli élet megalapozása az élményalapú tanulás, a tapasztalás segítségével a mindennapjaink részévé váljon. Fontos számunkra a gyermekek önismeretének alapozása, a helyes konfliktuskezelés, a társaik iránti érzékenyítés, valamint a közösségformálás, csapatépítés. Tevékenységeik közben szinte észrevétlenül tudják majd elsajátítani az együttélési normákat, szokásokat.

A hagyományos ünnepeinken keresztül, azok segítségével szeretnénk az óvodát még közelebb hozni a családokhoz, erősítvén ezzel is az óvoda – gyermek – család kapcsolatot.