Mókus

Pedagógusok:                                                                                                                                         
Kocsis Beatrix
Keserű Barbara
Dajka: Rakonczay Anna

Az egész gyermek olyan, mint egyetlen érzékszerv, minden hatásra reagál, amit emberek váltanak ki belőle. Hogy egész élete egészséges lesz-e vagy sem, attól függ, hogyan viselkednek a közelében.”

(Rudolf Steiner)

A Mókus csoport egy homogén minicsoport, amelybe 2,5 és 3 éves gyermekek járnak. Csoportunk 25 kisgyermekből áll, ebből 12 fiú és 13 lány.

Szeretetteljes, elfogadó bánásmód mellett nagy hangsúlyt fordítunk az egyéni bánásmódra, a gyermekek képességeinek fejlesztésére. Nyitottak vagyunk az inkluzív pedagógia iránt.

Minél több érzékszervet bevonva, játékba ágyazottan, különféle tanulási helyzeteket teremtve igyekszünk a csoportunkba járó gyermekek ismereteit játékos formában bővíteni. A mindennapi tevékenységek során a gyermekek észrevétlenül sajátítják el az együttélési normákat, szokásokat, szabályokat a családi nevelést kiegészítve.

Óvodánk Örökös zöld óvoda és Madárbarát óvoda címmel rendelkezik, ezért nagy hangsúly fektetünk a fenntarthatóságra, a természet szeretetére és megóvására a mindennapi környezeti nevelés során. Szintén kiemelt szerepet kap a zenei nevelés dalos játékokkal, felnőtt hangszeres játékkal. A gyermekek számára az érzelmi biztonságot mesével, bábozással, dramatizálással, valamint elfogadó pedagógiai attitűddel kívánjuk megvalósítani.