Munkatársaink

Tagóvoda vezető
Szekeres Erika

Óvodatitkár
Szőke Andrea

Óvónők
Ambrus Magdolna
Dr. Lengyelné Pomázi Erika
Fellinger Zsoltné
Jahoda Lászlóné
Kátai Kinga
Keserű Barbara
Kocsis Beatrix
Kovács Annamária
Kozmáné Horváth Bernadett
Mocsnik-Kósa Alexandra
Lovasi Petra
Madarász Vera
Piller Zsuzsanna
Rakiás-Szabó Anna
Sáfrány Fanni
Szabóné Prim Ildikó
Váliné Bőcs Tímea
Vass Regina Krisztina
Vigh-Megyeri Csilla
Vinczellérné Havasi Katalin

Pedagógiai asszisztensek
Totisz-Freud Anett
Márkus Ilona
Jánni Ferencné Brigitta

Dajkák
Dósa-Kiss Anikó
Gál Attiláné
Juhász Istvánné
Káté Nikolett
Meskó Bernadett
Mogos Gabriella
Pálfy Attiláné
Pap Ilona
Rakonczay Anna
Takács Sándorné

Konyhai dolgozó
Somogyi-Hay Zsuzsanna

Logopédus
Bártfai Szilvia

Óvodapszichológus
Bartha Eszter

Logopédus, gyógypedagógus
Horváthné Moldvay Ilona

Fejlesztő pedagógus
Babirák Pálné

Védőnő
Takács Tímea

Gondnok, kertész
Michnay István