Kétnyelvű program

“Angol óvodai csoportjainkban a gyerekek délelőttönként a mindennapos tevékenységeket, valamint az irányított foglalkozásokat is két nyelven végzik.
A BGC Angol Óvodai Programban alkalmazott “egy személy – egy nyelv” oktatási modell lehetőséget biztosít arra, hogy az óvodai foglalkozások és tevékenységek is két nyelven folyjanak, miközben a nyelvi program teljes mértékben az Óvodai nevelés országos alapprogramjára épül.

Minden egyes kétnyelvű óvodai csoportunkhoz egy angol anyanyelvű lektort biztosítunk, aki minden nap reggel 8:00 és 13:00 óra között kizárólag angol nyelven kommunikál a gyermekekkel a magyar óvodapedagógusok jelenlétében és szakmai irányítása mellett.

Az angol anyanyelvű lektor délelőtti tevékenységei:

 1. -BEKAPCSOLÓDIK A GYERMEKEK JÁTÉKÁBA ezzel kiaknázva az egyéni és kiscsoportos nyelvi fejlesztés játékos lehetőségeit.
 2. -RÉSZT VESZ A GONDOZÁSI TEVÉKENYSÉGEKBEN (étkezés, tisztálkodás, öltözködés), mely alkalmat teremt a napi élethez kapcsolódó szavak, kifejezések spontán beépülésére.
 3. -A MAGYAR PEDAGÓGUSSAL ÖSSZHANGBAN KÖZVETÍTI A TÉMAKÖRÖKHÖZ KAPCSOLÓDÓ ISMERETEKET a gyerekek felé. A munkaformák, a témák meghatározása elsősorban a magyar óvodapedagógusok feladata, azonban ezek összehangolt megvalósítása, az angol és a magyar pedagógusok együttes munkájának köszönhető.
 4. A program célja:

  A BGC Angol Óvodai Program célja az észrevétlen, játékos, kötöttségektől mentes felszabadult nyelvelsajátítás megvalósítása.
  A kisgyermekkori nyelvtanítás során nem a tudatos nyelvhasználatot, nyelvi szabályok használatát magába foglaló nyelvoktatást alkalmazzuk, hanem a spontán, az anyanyelv elsajátításához hasonló tanulási folyamatot. Az így megszerzett és kódolt nyelvtudás sokkal hatékonyabb és nehezebben elfelejthető.

  Végső célunk, hogy a programban résztvevő gyerekek életformaként, az őket érintő hétköznapi témákon, élethelyzeteken keresztül, játékosan tudják elsajátítani az angol nyelvet.”

  További információk:

  Home Style I


  Levelezési cím:
  Manó-Világ Kft.
  Hajdú u. 11. 1.em. 15.
  1139 Budapest

  Telefon: +36-70-418-4519
  info@bgcprogram.hu

 5.