Iskolába megyek

 • Az alábbi felsorolás a teljesség igénye nélkül vázlatosan nyújt áttekintést arról, hogy milyen ismeretek megléte fontos iskolába lépéskor:
 • nevének, korának, lakhelyének ismerete
 • szülei neve, foglalkozása
 • testvéreinek az adatai
 • a család felépítése- fiatal, idős fogalma
 • a testrészek megnevezése-funkciójuk ismerete
 • a tisztálkodás és fogápolás szabályai
 • jellemzőbb foglalkozások ismerete, egyes szakmák szerszámainak felismerése
 • térbeli távolságok megítélése-közel, távol
 • gyalogosokra vonatkozó alapvető közlekedési szabályok ismerete
 • a ház helyiségeinek, berendezési tárgyainak megnevezése
 • a háztartási gépek nevének ismerete- funkcióik tudása
 • a zöldségesben, gyümölcsösben termő növények felismerése a kerti szerszámok és funkcióik ismerete
 • a ház körül élő állatok megnevezése, csoportosítása (pl. szőrős, tollas), hasznuk, gondozásuk, védelmük ismerete
 • erdőben, mezőn, vízben, vízparton élő jellemző állatfajok ismerete; hazánkban nem élő, csupán állatkertben látható állatok megnevezése
 • színek felismerése
 • a hétnapjai, sorrendjének ismerete
 • a napszakok és a napirend összefüggése, megnevezése
 • az események történési sorrendjének helyes megítélése
 • az évszakok megnevezése és jellemzői ismerete
 • az öltözködés és az időjárás kapcsolata
 • az érzékszervek által felfogott ingerek megnevezése
 • a számok felsorolása tízig, tárgyak számlálása
 • több-kevesebb fogalma
 • kisebb-nagyobb, magasabb-alacsonyabb, hosszabb-rövidebb, könnyebb-nehezebb stb. fogalmának ismerete
 • egyszerűbb sorozatok szabályának felismerése és annak folytatása
 • kör, négyzet, háromszög felismerése, megnevezése
 • alatt, felett, között, mellett, előtt, mögött fogalmának ismerete
 • egész-rész viszonya
 • megfelelő szóbeli kifejezőképesség, érthető, folyamatos beszéd
 • a hallással felfogott utasítások megértése és teljesítése, növekvő figyelemtartás
 • rajzaiban az adott tárgy, élőlény lényeges jegyeinek feltüntetése, az arányok, távolságok érzékeltetése
 • önkéntelen emlékezeti bevésés és felidézés
 • fogalmi gondolkodása kialakulóban van
 • önállóság az öltözködésben, tisztálkodásban, étkezésben
 • megfelelő közösségi magatartás, a viselkedés alapvető szabályainak ismerete

 

 

Kerületben megtalálható általános iskolák: 

Csata utcai Általános Iskola
1135 Budapest, Csata u. 20.
telefon:  +36-1/340-9525
email: csataiskola13@gmail.com
https://csataiskola13.hu/


Budapest XIII. Kerületi
Ének-zenei és Testnevelési Általános Iskola

1134 Budapest, Dózsa György út 136.
+36 (1) 340 – 9345, 06301530543
titkarsag@enektesiiskola13.hu
https://www.enektesiiskola13.hu/

Hunyadi Mátyás Általános Iskola
Címünk: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 3.
Telefon: 06 (1)-349-9167
E-mail: hunyadi@hunyadialtisk.hu
https://www.hunyadialtisk.hu/fomenu/aktualitasok/hirek.html

Pannónia Általános Iskola
Budapest, Tutaj u. 7-11, 1133
E-mail: pannonia13altisk@gmail.com
Telefon: +36-1-320-2290
https://www.pannoniaaltisk.hu/


Budapest XIII. Kerületi
Gárdonyi Géza Általános Iskola
1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 8-10.
Tel.:+36 1 340-4209
gardonyi13@gardonyi.bp13.hu
https://gardonyi.bp13.hu/