Alapítványunk

Alapítvány 2019.

Facsemete Alapítvány Alapító Okirat

Időpont: 2011-11-05

Az alapítvány neve: Facsemete Alapítvány

Székhelye:1135.Budapest 13. Gyöngyösi st. 5.

Adószáma:18102750-1-41

Az alapítvány -szülői kezdeményezésre-2001-ben jött létre.

Kivonat az ALAPÍTÓ OKIRAT-ból:

“Az alapítvány célja, egyben közhasznú tevékenységei:

  • nevelés
  • oktatás
  • képességfejlesztés
  • ismeretterjesztés
  • egészséges életmód feltételeinek biztosítása
  • sportolási lehetőségek megteremtése

Az óvodai nevelés, oktatás segítése az alapellátásnál jobb körülmények megteremtése, a gyerekek egészségesebb életfeltételeinek, életmódjának fejlesztése.

Az egészséges életmód program magában foglalja az egész óvodára irányuló mind termi, mind udvari egészséges életfeltételek fejlesztését,óvodai szintű sportolási lehetőségek megteremtését, mefelelő mozgásos játékok, sporteszközök biztosítását, természetismeret, természetvédelmi alapismerteinek oktatását és az ehhez szükséges eszközök, feltételek megteremtését.

Az alapítvány minden ehhez kapcsolódó tevékenységet támogat.

Az alapítvány kizárólag a Bp. 13. Gyöngyösi st.5. sz. alatt működő  Gyöngyszem tagóvoda gyermekcsoportjait támogatja.

Az alapítvány kezelője a vagyon felhasználásáról szabadon dönthet, köteles azonban a meghatározott célok megvalósítása, az alapítvány folyamatos működéséhez szükséges fedezet biztosítása érdekében az alapítványi vagyont “jó gazda módjára” kezelni.

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete  pártoktól független, azoktól támogatást nem kaphat és azoknak anyagi támogatás nem nyújt.

Legfőbb szerve: Az alapítvány irányítását és vagyonának kezelését három tagú kuratórium végzi, mely az alapítvány legfőbb szerve és gondoskodik a kitűzött célok megvalósításáról.

kuratórium egyben az alapítvány ügyintéző és képviseleti szerve s mint ilyen ellátja az alapítvány ügyeinek operatív viteléhez szükséges tennivalókat, az ügyviteli, adminisztrációs feladatokat, biztosítja a könyvvezetés vitelét.

kuratórium kijelölt tagjai:

Torba Rozália elnök

Nagyné Hártó Györgyi

Rajki Sándorné

A bankszámla feletti rendelkezés joga a kuratórium tagjait illeti, a rendelkezéshez legalább két kuratóriumi tag aláírása szükséges.”