Óvodánkról

Gyöngyszem Tagóvoda

Óvodánk Angyalföld zöld övezetében a Gyöngyösi sétányon, gyönyörű virágoktól pompázó parkban helyezkedik el. A 2015 nyarán, magas színvonalon, minden igényt kielégítően felújított udvarunkon mászófallal ellátott függeszkedő és egyensúlyozó játékok, gumiburkolatú focipályák,trambulin, kreszpálya kresztáblákkal kiegészítve, párakapu, ivókút, térplasztikai megoldással megépített pancsoló medencék, zuhanyozók, csúszda biztosítják a lehetőséget a gyermekek élmény-és tapasztalatszerzésére, mozgásfejlesztésére, mozgásigényének kielégítésére és a felfrissülésre.
Világos, tágas csoportszobáinkban a hagyományos korcsoportok mellett vegyes életkorú csoportot is szervezünk.

Gyakorlati útmutatónk a Tevékenységközpontú Óvodai Nevelés adaptációja. Lényege
többirányú:
„A tevékenységközpontú óvodai nevelés a három-hét éves gyermekek szociális életképességét
(életre nevelését) minden későbbi fejlődés alapjaként kezeli. A pedagógiai célok és feladatok
centrumába tudatosan az együttműködési és érintkezési képességek fejlesztését állítja, azaz
kooperációra és kommunikációra kívánja képessé tenni a gyermekeket…”
A gyermek minden tevékenysége révén tanul, élményein és tapasztalatain keresztül
ismerkedik a külvilággal. A tapasztalatszerzés útja a játék, a játékba integrált tanulásfejlesztés,
lehetőséget biztosítunk a játékos cselekvésre ehhez sok helyszíni programot,
kirándulást szervezünk. Kiemelt nevelési területeink a játék és tanulás, a társas és közösségi
tevékenység, a munka és szabadidős tevékenység. E három terület szövi át a gyermekek
óvodai életét.

A játékot a tevékenységek sorában elsődleges, semmi mással nem
helyettesíthető alaptevékenységnek tekintjük.
Nevelőmunkánk jellemzője a gyermekek tisztelete, jogainak érvényesítése, alapvető
szükségleteinek kielégítése, sokoldalú fejlesztése nyugodt, szeretetteljes környezet biztosítása,
az esélyegyenlőség megteremtése. A gyermek fejlődéséhez és egyéni fejlettségéhez
differenciáltan alkalmazkodó módszereket és eljárásokat építünk be gyakorlati munkánkba.
Évenként változó létszámú, sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelését is vállaljuk.
Fontosnak tartjuk, az egészséges életmódra nevelést, ezért naponta, lehetőség szerint szabad
levegőn tartjuk a mozgásfejlesztést, minden héten más-más mozgásos játékot szervezünk az
udvaron, illetve péntekenként közös zenés tornával, kocogással zárjuk a hetet. Az egészséges életmódra nevelés feltételeinek megteremtését intézményünk Facsemete
alapítványa is támogatja. Az Önkormányzat által biztosított mozgáslehetőségeket igénybe vesszük- labdás-és tartásjavító torna, úszásoktatás.
Önköltséges szolgáltatásainkon a gyermekek délután, a pihenési idő és uzsonna elfogyasztása
után vehetnek részt.
Jelenleg népi-énekes játékokkal ismerkedhetnek óvodásaink a „Zenekuckó” foglalkozásokon,
a labdajátékok (foci) alapjaival a „Bozsik-program” keretén belül, az összetett és zenére
épített mozgás alapjaival a „4Muskétás SE” táncegyesület óráin, illetve Hang-Játék
foglalkozásokon vehetnek részt, amely a hallás és kommunikáció fejlesztésen alapuló
komplex képességfejlesztési program.
Nevelésünk folyamatába szervesen beépül a „jeles napok” és saját intézményi
hagyományaink megünneplése: Gyöngyszem nap (az óvoda születésnapja), karácsonyi vásár,
egészségnap, gyermeknap. Ezeken az eseményeken a szülők aktív részvételére számítunk.
Az egészségnapon a szülőknek külön szervezünk mozgási, sportolási lehetőséget.
A „zöld jeles napok” közül az Állatok Világnapjához, a Föld Napjához, a Víz Világnapjához
és a Madarak és Fák napjához kapcsolódó programokat szervezünk, melyeket élményszerűen,
játékosan dolgozunk fel. Célunk a „Zöld Óvoda” cím elnyerése, ennek első lépéseként 2017.
szeptemberében megkaptuk a „Madárbarát kert Óvoda” címet.
A környezettudatos szemlélet alakításának érdekében szelektíven gyűjtjük a papír és műanyag
hulladékot.
A családokkal való szorosabb kapcsolattartást segítik az ünnepekhez kapcsolódó
játszó/kézműves délutánok.
Az új gyermekek és szüleik, a beiratkozást megelőzően Nyílt napon ismerkedhetnek
óvodánkkal. A kicsik beilleszkedésének megkönnyítése fokozatosan, a szülőkkel közösen
történik.
A Számítástechnikai Általános Iskolával való szoros együttműködésünk a problémamentes
átmentet biztosítja a két intézmény között. Ennek érdekében közös gyermekprogramokat
rendezünk, melybe lehetőség szerint bevonjuk a szülőket is.
Pedagógusaink és a pedagógiai munkát segítőink elhivatottak, munkájuk során arra
törekednek, hogy a gyermekek szeretetben, érzelmi biztonságban, nyugodt légkörben, élményekkel gazdagodva töltsék óvodás éveiket.

Gyöngyszem nyílt nap ppt 2021.új

Gyöngyszem Óvoda-nyílt nap 2021 – YouTube