Integráció

Óvodánkban, szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek integrált nevelésére is lehetőség van. A sajátos nevelési igényű (nem autista),  beszédfogyatékossággal,kevert specifikus fejlődési zavarokkal,beszédmegértés(receptív) zavarával,iskolai készségek nem meghatározható fejlődési zavarával,beszéd és a nyelv fejlődésének nem meghatározható zavarával, illetve kifejező (expresszív) beszéd zavarával  küzdő gyermekek együtt nevelését, a szakértői véleményben javasoltaknak megfelelően fejlesztő pedagógus és külső szakemberek segítségével látjuk el.