Kétnyelvű program

Óvodánk immár 10. éve ad otthont a BGC Angol Óvodai Programnak, amelyet a         Boys & Girls  Club of Hungary biztosít számunkra.

Csapatunk kiemelkedő színvonalú munkájának elismeréseképp 2014 -ben elnyerte az Európai Nyelvi Díjat.

A BGC Hungary egy újszerű, hatékonyabb nyelvoktatási módszert alkalmaz az óvodáskorú gyermekek nyelvoktatásában, arra építve, hogy a legeredményesebb nyelvoktatás gyermekkorban a nyelvelsajátítás.

A kétnyelvű csoportokban a gyermek nem csupán az idegen nyelvvel ismerkedik, hanem gondolkodása is rugalmasabb, kreatívabb lesz, valamint kiválóan formálódik majd asszociációs képessége is. Megismerkedhet különböző angolszász kultúrákkal, amely által nyitottabbá válik a sokszínűség iránt. Az „egy személy- egy nyelvoktatási modell biztosítja annak a lehetőségét, hogy az óvodai foglalkozások és tevékenységek két nyelven folyjanak, melyben a nyelvi program teljes mértékben a Magyar Óvodai Nevelés Alapprogramjára épül.

Kétnyelvű csoportjainkban jelen van egy angol anyanyelvi lektor, aki minden nap reggel 8:00 és 13:00 között kizárólag angol nyelven kommunikál a gyermekekkel a magyar óvodapedagógusok jelenlétében és szakmai irányítása mellett. Az angol anyanyelvi lektor bekapcsolódik a gyermek játékába, biztosítja az egyéni és kiscsoportos fejlesztést. Célunk a kétnyelvűség megalapozása, az idegen nyelv megszerettetése, a mindennapi óvodai életben használt alapszókincs és beszédpanelek megismertetése, megteremtve ezzel a későbbi kényelvű oktatás alapjait. Az óvodai életet követően a kisiskoláskorú gyermekek számára biztosított annak a lehetősége is, hogy a nyelvelsajátítás módszerét alkalmazva tovább ismerkedjenek az angol nyelvvel a XIII. kerületben.

 

Kapcsolat:

info@bgcprogram.hu

+36 70 418 4519

 

BGC Szakmai koordinátor- Balogh Krisztina

Elérhetősége: farkaskriszti@gmail.com

i

Bővebb információ:

BGC Angol Program