Óvodánkról

 

Óvodánk, mely 15 csoportnak ad otthont a forgalomtól elzárt, csendes, nyugalmas környezetben az Országbíró sétányon helyezkedik el.  Közvetlen környezetünkben megújult játszóterek, dús növényzetű pihenő parkok, és a szomszédos Csipet-Csapat bölcsőde található. Udvarunk nagy alapterületű tágas, fákkal, bokrokkal övezett terület. Óvodánk fenntartójának, a XIII. kerületi Önkormányzatnak köszönhetően 2020-ban a teljes óvodaudvar megújul.

A Pitypang tagóvoda nevelőtestülete nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a gyermekek intézményünkbe lépésétől kezdve kiegyensúlyozottan fejlődjenek. Ennek alapja a nyugodt, derűs légkör kialakítása, valamint a gyermek és az óvodában dolgozó felnőttek harmonikus kapcsolata. Mindezek érdekében már a beszoktatás előtt lehetőséget biztosítunk a szülők és a gyermekek számára arra, hogy megismerjék tagóvodánkat és annak környezetét.

Pedagógiai programunk kiemelt feladatának tekinti:

  • Az egészséges életmódra nevelést, ezen belül a testi egészségvédelmet, a szervezett mozgásfejlesztést, a lelki egészségvédelmet és a balesetvédelemre nevelést. A szervezett mozgás keretében intenzív, 20-30 perc mozgásfejlesztés valósul meg a mindennapos mozgás keretében a csoportokban. Ennek helyszíne változó: a tornaterem mellett kihasználjuk a csoportszobákban és az udvaron adódó mozgás lehetőségeket is. A hatékonyságot segíti a tartásjavító, labdás torna és a birkózás, melyet az Önkormányzat támogatásával a nagycsoportosok a Láng sportcsarnokban élvezhetnek. A szabad mozgásra való igényüket a gyermekek a tágas udvarunkon elégíthetik ki.
  • Zöld óvodaként kiemelt feladatainknak tekintjük a környezettudatos magatartás megalapozását, a környezethez való pozitív érzelmi viszonyulás kialakítását és a természet szeretetére való nevelést.
    Ezt a szemléletet erősíti a Madárbarát óvoda programunk.
  • Az anyanyelvi és kommunikációs nevelés keretében törekszünk arra, hogy a gyermekek képesek legyenek gondolataik közlésére, érzelmeik, kíváncsiságuk kifejezésére. Szókincsüket bővítjük, önkifejezésre ösztönözzük, fejlesztjük megismerő és értelmi képességeiket.

 

Óvodánk projektszemléletű tanulásszervezési módot alkalmaz. Ennek sajátossága, hogy az ismeretszerzés alapja a közvetlen megtapasztalás, a cselekvésbe ágyazott feldolgozás, amely élményekkel, érzelmekkel telített légkörével eredményes tanulási folyamatot produkál.  A játékba ágyazott sokszínű és változatos tevékenységek alkalmával teremtjük meg a gyermekek számára az életszerű helyzeteket és differenciáltan fejlesztjük őket. A tevékenységek alkalmával, biztosítjuk a szabad választás lehetőségét a gyermekeknek, mivel párhuzamosan végezhető tevékenységeket ajánlunk fel számukra. Ezekben a gyermekek megtalálhatják aktuális állapotuknak, fejlettségüknek, kíváncsiságuknak megfelelő lehetőségeket, élve a szabad választás jogával.

Törekszünk a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására és a nevelés hatékony megvalósítására. Nevelőmunkánk eredményeként a hozzánk járó gyermekek óvodás éveik alatt számos pozitív élménnyel, tapasztalással és széles körű ismeretanyaggal gazdagodnak.