Integráció

Integráció

a Pitypang Tagóvodában

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda integráló intézmény. Ezen belül a Pitypang Tagóvoda ép intellektusú, autizmus spektrumzavarral élő gyermekek befogadó intézménye. Mindemellett az intézmény Alapító Okiratában rögzítetteknek megfelelően fogadunk enyhe értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos és egyéb pszichés zavarral küzdő gyermekeket is.

 

Minden gyermek más, de alapvető joga, hogy sajátos szükségleteinek, állapotának megfelelően segítséget kapjon képességei, készségei kibontakoztatásához.

Különbözőségeiket figyelembe véve, de társaikhoz hasonlóan az egyéni bánásmódot alkalmazzuk, a részfunkciók fejlesztésén túl az általános személyiségfejlesztést, az egészséges, teljes értékű emberré válást tartjuk szem előtt, erre törekszünk.

Minden befogadó pedagógusnak célja a hozzá kerülő gyermekek egyéni képességeinek, sajátosságainak, sajátos nevelési igényének figyelembe vételével, a megfelelő segítségnyújtás, a gyermek képességei, készségei kibontakoztatása valamint személyiségének védelme, fejlesztése érdekében.

Minden gyermeket egyéni terv szerint fejlesztünk. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében ezt a megfelelő speciális szakember, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus bevonásával, útmutatásával végezzük. Ezért fontosnak tartjuk a szakemberek közötti folyamatos kommunikációt, együttműködést.

 

Speciális differenciáló módszereket, technikákat alkalmazunk az integrált nevelésben.

Célunk az interperszonális kapcsolatok, az énkép, az önismeret fejlesztése, új attitűdök kialakítása, a verbális és nonverbális kommunikáció és a tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztése.

Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való kapcsolattartást, minden esetben, de a sajátos nevelési igényű gyermekeknél különösen, hiszen ők ismerik legjobban gyermeküket, együttműködésükkel segíthetjük a gyermekek beilleszkedését és fejlesztését, az egészséges és teljes személyiségfejlődésüket.

A hatékony együttműködés szempontjából lényeges, hogy mind az integrációs feladatot vállaló intézmény vezetője, mind annak nevelőtestülete és alkalmazotti közössége egységes elveket, azonos szemléletet képviseljenek a sajátos nevelési igényű gyermekek beillesztésével, nevelésével kapcsolatban.

 

Képgaléria:

Autizmus világnap a Pitypang Tagóvodában