Zöld hírek

Zöld hírek

Úton a Zöld Óvoda felé!

Minden mindennel összefügg!- Mi hatunk a környezetünkre és ezáltal a környezetünk is ránk.

A környezettudatos nevelés,gondolkodásforma,életvitel,mely hivatásunkban és magánéletünkben fontos szerepet tölt be. Elérendő célunk olyan gyermekek nevelése,akik ismerik,szeretik,védik a természetet,fogékonyak a körülöttük lévő élő és élettelen környezet szépségeire.Pedagógiai munkánk  megvalósítása során kiemelten fontosnak tartjuk,hogy a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítva,nyitottságukra építve alapozzuk meg a környezettudatos szemléletüket, az egészséges életvitellel kapcsolatos szokásaikat.

Feladataink: a gyermekek érzékenyítése, a természet és az állatvilág közelségének elfogadása,nyitottá válása a természet adta kincsek befogadására. Az együttes tevékenységek során a segítőkész,másokra odafigyelő,örömszerző,hagyományápoló,egészségtudatos attitűdjük,közösségi érzésük és érzelmi nyitottságuk alakulása,erősítése. Ismeret és tapasztalatszerzés,környezetvédelem,környezettudatos viselkedés alakítása.

A környezettudatos szemlélet alakítását a következőkkel segítjük: szenzitív környezeti játékok, Zöld Jeles napok,hagyományok ápolása, séták-kirándulások szervezése,mozgásos játékok-mozgásra motiváló eszközök használata a szabadban,egészséges ételek-italok készítése közösen,természetsarok alakítása a csoportokban, benti-kinti növénygondozás / virágoskert,fűszernövényes kert/, szelektív hulladékgyűjtés,energiatakarékosságra nevelés,komposztálás. Csatlakozunk nemes kezdeményezésekhez  –  ” Zölden Jobb Nap” melynek célja a szelektív gyűjtés pozitív befolyásolása, kiemelten az italos kartonok ! Ezen a napon ZÖLDBE öltözünk 🙂

Céljaink elérésében nemcsak az óvoda felnőtt közössége nyújt mindennapi pozitív példát,de a Szülők is támogatnak bennünket támogató hozzáállásukkal,aktív,együttműködő részvételükkel.

Zöld Hírek – faliújságunkon a szülők érdekes  cikkeket olvashatnak/ pl.mit tehetünk a globális felmelegedés ellen,helyes madáretetés,szelektív hulladékgyűjtés,környezettudatos élet/, ötleteket kapnak kirándulási lehetőségekről,megismerkedhetnek az év fájával,madarával,információkat kapnak a zöld jeles napokról,amiket ünneplünk. Évszakonként,eseményekhez igazítva frissítjük.

Cigánycsuk  az Év madara 2021

Lisztes berkenye az  Év fája 2021

 

2020 nyarán létrehoztunk egy  mezítlábas ösvényt az udvarra és egy mezítlábas érzékelő játékot,amit a tornateremben lehet használni,beépítve a mozgásos tevékenységekbe.

Óvodánk közös zsibongójában kialakítottunk egy zöld sarkot,ahol helyet kapott az akvárium.

2020 szeptemberében beléptünk a Magyar Madártani Egyesületbe.A tagdíjjal nem csak hozzájárulunk az aktív természetvédelemhez, madárvédelemhez,de óvodásoknak szóló programokon,rendezvényeken vehetünk részt és a negyedévenként kapott folyóiratból is rengeteg új ismeretet szerzünk,melyeket beépíthetünk szakmai munkánkba.

…..amiket minden évben megünnepelünk:

Szüretelés – október

Állatok Világnapja – október 4.

Víz Világnapja – március 22.

Föld napja – április 22.

Madarak és fák napja – május 10.

Egészségnap – május

2018-ban elnyertük a Madárbarát-kert címet! Udvarunk mérete és a fák sokasága lehetővé teszi,hogy sok-sok madarat el tudjunk látni élelemmel,át tudjanak telelni nálunk.Novembertől-márciusig folyamatosan etetjük  madarainkat, minden csoportnak van saját madáretetője, ez 10 etetőt jelent, de a nagytestű madarakról sem feledkezünk meg,őket a kiskertekbe kiszórt eleséggel tápláljuk.Kihelyezett itatókkal gondoskodunk mindennapi vízigényükről, ezeket a gyerekek nagy gonddal figyelik és töltik fel. A madarak költését három kihelyezett oduval támogatjuk,tavasszal nagy örömmel figyelik a gyerekek a kirepülő cinkéket.

Udvarunkon megfigyelhető madarak: varjú, galamb, rigó, szarka, cinke, rozsdafarkú, fakopáncs.

Egész évben zajlik a kupakgyűjtés. A tanévben kétszer hirdetünk eredményt,minden csoport oklevelet és jutalmat kap. A kupakgyűjtésből befolyó összeget az óvoda udvari játékállományának frissítésére,kirándulásokra,programok szervezésére fordítjuk. Júniusban Kupak Kép Készítést rendezünk az udvaron,megadott témában,mely egy délutánra Kép Galériává alakul 🙂

 

Nyertünk a 2020-ban meghírdetett  Zöld Óvoda pályázaton,így óvodánk  is  ZÖLD ÓVODA címmel büszkélkedhet!!