Integráció

Óvodánkban, szakértői véleménnyel rendelkező gyermekek integrált nevelésére is lehetőség van. A sajátos nevelési igényű (nem autista), illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási problémával küzdő gyermekek együtt nevelését, a szakértői véleményben javasoltaknak megfelelően fejlesztő pedagógus és külső szakemberek segítségével látjuk el.