Zöld hírek

Zöld hírek

Úton a Zöld Óvoda felé!

Minden mindennel összefügg!- Mi hatunk a környezetünkre és ezáltal a környezetünk is ránk.

A környezettudatos nevelés,gondolkodásforma,életvitel,mely hivatásunkban és magánéletünkben fontos szerepet tölt be. Elérendő célunk olyan gyermekek nevelése,akik ismerik,szeretik,védik a természetet,fogékonyak a körülöttük lévő élő és élettelen környezet szépségeire.Pedagógiai munkánk  megvalósítása során kiemelten fontosnak tartjuk,hogy a gyermekek életkori sajátosságaihoz igazítva,nyitottságukra építve alapozzuk meg a környezettudatos szemléletüket, az egészséges életvitellel kapcsolatos szokásaikat.

Feladataink: a gyermekek érzékenyítése, a természet és az állatvilág közelségének elfogadása,nyitottá válása a természet adta kincsek befogadására. Az együttes tevékenységek során a segítőkész,másokra odafigyelő,örömszerző,hagyományápoló,egészségtudatos attitűdjük,közösségi érzésük és érzelmi nyitottságuk alakulása,erősítése. Ismeret és tapasztalatszerzés,környezetvédelem,környezettudatos viselkedés alakítása.

A környezettudatos szemlélet alakítását a következőkkel segítjük: szenzitív környezeti játékok, Zöld Jeles napok,hagyományok ápolása, séták-kirándulások szervezése,mozgásos játékok-mozgásra motiváló eszközök használata a szabadban,egészséges ételek-italok készítése közösen,természetsarok alakítása a csoportokban, benti-kinti növénygondozás / virágoskert,fűszernövényes kert/, szelektív hulladékgyűjtés,energiatakarékosságra nevelés,komposztálás. Csatlakozunk nemes kezdeményezésekhez  –  ” Zölden Jobb Nap” melynek célja a szelektív gyűjtés pozitív befolyásolása, kiemelten az italos kartonok ! Ezen a napon ZÖLDBE öltözünk 🙂

Céljaink elérésében nemcsak az óvoda felnőtt közössége nyújt mindennapi pozitív példát,de a Szülők is támogatnak bennünket támogató hozzáállásukkal,aktív,együttműködő részvételükkel.

Zöld Hírek – faliújságunkon a szülők érdekes  cikkeket olvashatnak/ pl.mit tehetünk a globális felmelegedés ellen,helyes madáretetés,szelektív hulladékgyűjtés,környezettudatos élet/, ötleteket kapnak kirándulási lehetőségekről,megismerkedhetnek az év fájával,madarával,információkat kapnak a zöld jeles napokról,amiket ünneplünk. Évszakonként,eseményekhez igazítva frissítjük.

Cigánycsuk  Év madara 2021

Tatár juhar Év fája 2020

2020 nyarán létrehoztunk egy  mezítlábas ösvényt az udvarra és egy mezítlábas érzékelő játékot,amit a tornateremben lehet használni,beépítve a mozgásos tevékenységekbe.

Óvodánk közös zsibongójában kialakítottunk egy zöld sarkot,ahol helyet kapott az akvárium.

2020 szeptemberében beléptünk a Magyar Madártani Egyesületbe.A tagdíjjal nem csak hozzájárulunk az aktív természetvédelemhez, madárvédelemhez,de óvodásoknak szóló programokon,rendezvényeken vehetünk részt és a negyedévenként kapott folyóiratból is rengeteg új ismeretet szerzünk,melyeket beépíthetünk szakmai munkánkba.

…..amiket minden évben megünnepelünk:

Szüretelés – október

Állatok Világnapja – október 4.

Víz Világnapja – március 22.

Föld napja – április 22.

Madarak és fák napja – május 10.

Egészségnap – május

2018-ban elnyertük a Madárbarát-kert címet! Udvarunk mérete és a fák sokasága lehetővé teszi,hogy sok-sok madarat el tudjunk látni élelemmel,át tudjanak telelni nálunk.Novembertől-márciusig folyamatosan etetjük  madarainkat, minden csoportnak van saját madáretetője, ez 10 etetőt jelent, de a nagytestű madarakról sem feledkezünk meg,őket a kiskertekbe kiszórt eleséggel tápláljuk.Kihelyezett itatókkal gondoskodunk mindennapi vízigényükről, ezeket a gyerekek nagy gonddal figyelik és töltik fel. A madarak költését három kihelyezett oduval támogatjuk,tavasszal nagy örömmel figyelik a gyerekek a kirepülő cinkéket.

Udvarunkon megfigyelhető madarak: varjú, galamb, rigó, szarka, cinke, rozsdafarkú, fakopáncs.

Egész évben zajlik a kupakgyűjtés. A tanévben kétszer hirdetünk eredményt,minden csoport oklevelet és jutalmat kap. A kupakgyűjtésből befolyó összeget az óvoda udvari játékállományának frissítésére,kirándulásokra,programok szervezésére fordítjuk. Júniusban Kupak Kép Készítést rendezünk az udvaron,megadott témában,mely egy délutánra Kép Galériává alakul 🙂

 

Nyertünk a 2020-ban meghírdetett  Zöld Óvoda pályázaton,így óvodánk  is  ZÖLD ÓVODA címmel büszkélkedhet!!