Munkatársaink

Tagóvoda vezető
Szekeres Erika

Óvodatitkár
Szőke Andrea

Óvónők
Ambrus Magdolna
Dr. Lengyelné Pomázi Erika
Fellinger Zsoltné
Fülöp Éva
Jahoda Lászlóné
Józanné Varga Rozália
Kocsis Beatrix
Kósa Alexandra
Lovasi Petra
Madarász Vera
Nagy Andrásné
Piller Zsuzsanna
Reinhardt Margó
Szabóné Prim Ildikó
Váliné Bőcs Tímea
Vass Regina Krisztina
Verbovszki Réka
Vigh-Megyeri Csilla
Vinczellérné Havasi Katalin

Pedagógiai asszisztensek
Freud Anett
Kozmáné Horváth Bernadett
Márkus Ilona
Jánni Ferencné Brigitta

Dajkák
Dósa-Kiss Anikó
Gulyás Lászlóné
Juhász Istvánné
Kapitány Istvánné
Káté Nikolett
Meskó Bernadett
Pálfy Attiláné
Pap Ilona
Rakonczay Anna
Takács Sándorné

Konyhai dolgozó
Mogos Gabriella

Logopédus
Bártfai Szilvia

Óvodapszichológus
Kovács Eszter

Logopédus, gyógypedagógus
Horváthné Moldvay Ilona

Fejlesztő pedagógus
Babirák Pálné

Védőnő
Takács Tímea

Gondnok, kertész
Michnay István