Integráció

 

Integráció óvodánkban

 

A Budapest Főváros XIII. kerületi Önkormányzat Egyesített Óvoda integráló intézmény. Ezen belül annak Pitypang Tagóvodája autista gyermekek befogadó intézménye.

 

Minden gyermek más, de alapvető joga, hogy sajátos szükségleteinek,

állapotának megfelelően segítséget kapjon képességei, készségei kibontakoztatásához.

Különbözőségeiket figyelembe véve, de társaikhoz hasonlóan az egyéni bánásmódot

alkalmazzuk, a részfunkciók fejlesztésén túl az általános személyiségfejlesztést, az

egészséges, teljes értékű emberré válást tartjuk szem előtt, erre törekszünk.

 

Minden befogadó pedagógusnak célja a hozzá kerülő gyermekek egyéni képességeinek, sajátosságainak, sajátos nevelési igényének figyelembe vételével a megfelelő segítségnyújtás, képességei, készségei kibontakoztatása, személyiségének védelme, fejlesztése.

Minden gyermeket egyéni terv szerint fejlesztünk. A sajátos nevelési igényű gyermekek esetében ezt a megfelelő speciális szakember, gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus bevonásával, útmutatásával. Ezért fontosnak tartjuk a szakemberek közötti folyamatos kommunikációt, együttműködést.

Speciális differenciáló módszereket, technikákat alkalmazunk az integrált nevelésben, erre szervezünk továbbképzéseket is, valamint a jó gyakorlatok terjesztése is célunk, így állandó óvodáinkban a hospitálás és a bemutató foglalkozások gyakorlata.

Az interperszonális kapcsolatok, az énkép, az önismeret fejlesztése, új attitűdök kialakítása, a verbális és nonverbális kommunikáció és a tanulási képességeket meghatározó struktúrák fejlesztése.

Nagyon fontosnak tartjuk a szülőkkel való kapcsolattartást, minden esetben, de a sajátos nevelési igényű gyermekeknél különösen, hiszen ők adhatnak az óvodapedagógusoknak olyan gyakorlati tanácsot, mely segíti a gyermekek beilleszkedését, és fejlesztését, az egészséges személyiségfejlődésüket.

A hatékony együttműködés szempontjából lényeges, hogy az integrációs feladatot vállaló intézmények vezetői, a nevelőtestület és az alkalmazotti közösség minden tagja egységes elveket, azonos szemléletet képviseljenek a sajátos nevelési igényű gyermekek beilleszkedésével, nevelésével kapcsolatban. Ez jelenti az utat az Inklúzió eléréséhez.