Nyuszi

A Nyuszi csoportba 23 kisgyermek jár. Fő célunk, hogy a gyermekek biztonságos, szeretetteljes környezetben, sok dallal, játékkal és mókázással töltsék mindennapjaikat. Így egy nagyon családias, barátságos légkörű csoport vagyunk. Fontosnak tartjuk,hogy a gyerekek közös élményekkel gazdagodjanak és örömmel járjanak óvodába.

 

 

„Meg kell tanulnunk a gyermekek szemével látni és fülével hallani, meg kell tanulnunk

a gyermekek élményvilágának a szintjén beszélni. Meg kell tanulnunk mindenekelőtt

azt, hogy ráálljunk a gyermek érzelmi hullámhosszára, megéljük emocionális

történéseit, elfogadjuk vágyait, tiszteljük fantáziáját, s mindezzel elősegítsük a szabad

kommunikációt, a nyitott személyiség kibontakozását. Ennek feltétele pedig nem

kevesebb, mint a gyermekbe vetett bizalom, az iránta érzett felelősség, amelyből nyílt

és derűs légkörben, ésszerű szabályok között, a gyermek felelőssége kicsírázik.”

Mérei Ferenc