Óvodánkról

Óvodánk 1960-ban épült, Budapest XIII. kerületében, a Fiastyúk utca és a Rákos-patak között egy csendes, forgalomtól elzárt területen.  A környék kellemes, kertvárosi jellegű. Az 1975-ben történt bővítés óta intézményünk hét csoporttal működik, amely 176 gyermek elhelyezésére biztosít lehetőséget.

Önkormányzatunk segítségével 2018 őszére teljesen megújult, és a XXI. századhoz méltó intézménnyé alakult.

Udvarunk 400 négyzetméterrel bővült, árnyas fái alatt EU szabványnak megfelelő játékok biztonságos, kellemes játéklehetőséget nyújtanak gyermekeinknek. A megújult udvar, öntött gumi- és műfű burkolatot kapott, és új játékokkal bővült: mint pl.: mesevár mászókákkal, kalózhajóval, rugós hintákkal, focipálya futballkapukkal, interaktív táblákkal, zuhanyozókkal, útpályával, és kiskertekkel. A veteményeskertek gondozásával lehetőséget teremtünk a gyerekeknek, a természet iránti szeretet nevelésére.

A rekonstrukcióval az épület belső terei szebbek és komfortosabbak lettek. Csoportszobáink jól felszereltek, esztétikusak, barátságosak, gyermekeink és programunk igényeinek teljesen megfelelnek. Kialakításra került hét csoportszoba, öltözőkkel, mosdókkal, fogadó tér, két tálaló konyha, orvosi szoba, két iroda, nevelői és fejlesztő szobák, akadálymentes szülői mosdó.

A tornaszobát beltéri mászó fal és kalandpark-elemek gazdagítják, amelyek fejlesztik a gyermekek által gyakorolt mozgásformákat.

Az alagsorban só szoba, alkotó műhely és mesekuckó került kialakításra.

Óvodánkban 15 óvodapedagógus, 1 fejlesztő-óvodapedagógus, 2 pedagógiai asszisztens, 9 dajka foglalkozik a gyermekekkel, továbbá 1 pszichológus, 1 óvodatitkár, és 1 kertész segíti munkánkat.

Külsős szakemberek: logopédus, utazó gyógypedagógus is fejleszti a gyermekeket.

Egy élmény gazdag óvodát igyekszünk kialakítani, ahol a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet meghatározó. A megvalósításhoz Zilahi Józsefné és Stöckert Károlyné:

”Óvodai nevelés játékkal, mesével „programja ad segítséget. Az alapelveket figyelembe véve egy könnyebb, gördülékenyebb napirendet, egy kevésbé fárasztó együttlétet alakítottunk ki. Játékon és a mesén keresztül neveljük gyermekeinket. Fontos számunkra óvodásaink testi-, lelki-, szellemi-, és közösségi fejlesztése.

Valljuk, hogy az óvodáskorban sok minden elkezdődik, de semmi nem fejeződik be. A kisgyermek igénye:

„KEVESET, LASSAN, JÓT, GYAKRAN ISMÉTELVE.” (Zilahi Józsefné)

 Céljaink elérése érdekében a következő alapelveket fogalmaztuk meg:

 • A családdal együttműködve biztonságos, szeretetteljes légkör kialakítása.
  Egyéni képességek kibontakoztatása és fejlesztése.Kommunikációs készség fejlesztése.
 • Érdeklődés, az újat befogadni tudó képesség, kreativitás fejlesztése.
 • Tolerancia, a másság elfogadása, az egyéni értékek érvényesülése.
 • A természet megismerése, tiszteletére nevelés, környezetvédő, környezettudatos, egészségvédelemre nyitott magatartás megalapozása
 • Idősek tiszteletére, szeretetére nevelés

Alapelveinket az alábbi hagyományokkal, programokkal valósítjuk meg:

 • A családokkal való együtt működés keretei, formái biztonságot nyújtanak a gyermeknek, szülőnek, óvodapedagógusnak egyaránt. a bizalmi légkör elérése érdekében többször „nyitjuk meg kapuinkat” nevelőpartnereink felé.
  Következő programokat, lehetőségeket, kínáljuk fel a szülők felé: játszódélután, munkadélután, családos kirándulás, Márton napi lámpás felvonulás, mézeskalács sütés, adventi vásár, karácsonyi ráhangoló gyertyagyújtással, közös énekléssel, egészség hét, anyák-apák napja, gyermeknap.
 • Egyéni képességek kibontakoztatása és fejlesztése érdekében első helyen a szabad játékot tartjuk.

„A játék az, amiben az óvodás gyermek tanul. Alapvetően tanul, elsősorban önmagát és önmagán keresztül a környező világot.”

 Nevelésünk második alappillére a mese, ami megtartja az „ősbizalom” világát, melyben fejlődik a gyermek érzelmi intelligenciája, melyből az „élet útjára” becsomagolhatja a „hamuba sült pogácsát” (önbizalmat, konfliktus kezelést).

A bábozásra és a drámajátékra építve segítjük gyermekek önkifejező készségének, képzeletének fejlődését, a gátlások oldását.  Ehhez nyújtunk segítséget mikro csoportos formában a Mese kuckót, ahol bármivé-bárkivé válhatnak az odamenő gyermekek. A mesék adta „képeket” a művészetterápia eszközével (agyagozással, festéssel, szövéssel stb.) fejezhetik ki a gyermekek az Alkotó műhelyben.

A mese szolgálja, a játékkal karöltve, a gyermek személyiségének leghatékonyabb fejlesztését.

A kommunikáció fejlesztése programunk fontos része. A kupaktanács, amely egy közös, de témáját tekintve kötetlen beszélgetési forma. Célja, hogy óvodásaink merjenek és tudjanak megnyilvánulni, hogy kielégíthessék közlésvágyukat, hogy megtanuljanak összefüggő mondatokat alkotni, kialakuljon a beszédfegyelem és az egymásra figyelés képessége.

Komplexitásra törekszünk a tervező és a gyakorlati munkában egyaránt. A „követve vezetés” eljárásait alkalmazzuk, a gyerekek érdeklődésére, aktivitására építünk.

Minden évben ellátogatunk az Állatkertbe, ahol – a gyermekek szavazatai alapján-évenként örökbe fogadunk egy állatot.

Ünnepeink:

 • Mikulás
 • Karácsony
 • Farsang
 • Húsvét
 • Anyák napja
 • Apák napja
 • Iskolába készülők évzárója, búcsúztatója

 

Hagyományaink:

Családi Nap a Népszigeten
Szüret
Népmese hete
Őszi és tavaszi kirándulás
Márton-napi lámpás felvonulás
Kiszézés
Egészség Nap