Ünnepek, hagyományok

Ünnepek, hagyományok

Ünnepek-ünnepélyek-hagyományok

Projekt-hetek

Időpontja:                              Állatok világnapja:                 október 4.

Márton nap:                           november 11.

Víz világnapja:                       március 22.

Föld világnapja:                     április 22.

Madarak, fák napja:               május 10.

Formája:                                 zártkörű

Öltözet:                                  benti ruházat

Előkészület, ráhangolódás:

 • Team létrehozása, feladatok megbeszélése, elosztása.
 • Projektterv részletes csoportonkénti kidolgozása.
 • Szülők tájékoztatása a projekt céljairól, feladatairól, bevonásuk a szervezésbe, lebonyolításba.
 • Gyűjtőmunkák: képek, könyvek, fotók, egyéb eszközök beszerzése.
 • Séták, kirándulások szervezése, érdeklődés felkeltése.
 • Projekttémához igazodó dekoráció készítése.

Módja:

 • Változatos, életkorukhoz igazodó tevékenységek, feladatok játékok szerevezése.
 • Ismeretek bővítése sokrétű tapasztalással.
 • Mozgásos tevékenységek: zene, torna, játékos mozgások, versenyek szervezése, akadálypálya kialakítása.
 • Elkészült alkotásokból kiállítás rendezése.

Mikulás:

Időpontja:     december 1. hete, délelőtt

Formája:       zártkörű

Öltözet:        szép ruha

Előkészület, ráhangolódás:

–        mesék, versek tanulása

–        teremdíszek készítése, dekorálás

–        ajándékcsomag készítése (szülők támogatásával)

Módja:

–        Mikulás-váró műsor szervezése.

–        A Mikulás a saját csoportjában adja át minden gyermeknek az ajándékot.

–        A tanult énekek, versek, mondókák előadásával köszöntik a gyermekek a Mikulást.

 

Advent – karácsonyi készülődés

Gyerekekkel:

Időpontja:                              karácsonyt megelőző négy hét, délelőtt

Formája:                                 zártkörű

Öltözet:                                  benti ruha

Előkészület, ráhangolódás:

 • adventi hagyományok ápolása (adventi naptár, adventi koszorú)
 • díszek készítése, terem dekorálása

Módja:

 • Adventi koszurú készítése.
 • a gyermekek ajándékot készítenek a szülőknek az óvónők segítségével

 Gyertyagyújtó ünnepség

Szülőkkel:

Időpontja:                              délután

Formája:                                 nyitott

Öltözet:                                  szép ruha

Előkészület, ráhangolódás:

 • Karácsonyi dalok, versek, mondókák, mesék tanulása

Módja:

 • A csoportok a testvérekhez igazodva az adott nap délutánján a szülőkkel együtt ünnepelnek a csoportszokások szerint.
 • A gyermekek átadják az óvónők segítségével készített kis ajándékaikat.
 • A szülők által biztosított süteményből és üdítőkből közösen fogyasztanak az esztétikusan megterített ünnepi asztal mellett.

    Farsang:

Időpontja:     február második fele, egész nap

Formája:       zárt körű

Öltözet:        a szülők által biztosított jelmez

Előkészület, ráhangolódás:

–        hagyományok megismertetése, felelevenítése

–        farsangi díszek, álarc készítése, teremdíszítés

–        versek, dalok tanulása

Módja:

–        Délelőtt folyamán a gyerekek a jelmezeikben jönnek a csoportba.

–        Közös játékokat, versenyeket szervezünk nekik.

–        Zenés mulatsággal, tánccal búcsúztatjuk a telet.

–        Reggeli után ünnepi asztalt terítünk és a szülők által biztosított süteményekből, italokból kínáljuk őket.

                                                      Március  15.-i megemlékezés:

Időpontja: Március 14.

Formája: zártkörű

Öltözet: hétköznapi  ruha

Előkészület, ráhangolódás:

–       Játékidőben zászlófestés /kiscsoport/, kard- csákóhajtogatás /középső csoport/, kokárda készítés vágással-ragasztással /nagycsoport/.

–       Beszélgetés az ünnepről. (Mit, miért ünnepelünk?) pl. Petőfi Sándor: Nemzeti dalának első versszakát elmondjuk, néhány toborzó-dalt elénekelünk  /Esik eső karikára…, Kossuth Lajos azt üzente…/

–       Segédanyag: Ünnepek, ünnepélyek  ; Janikovszky Éva:  Már óvodás vagyok  c. könyvek

Módja: Megemlékezés, beszélgetés

 

Húsvét:

Időpontja:     Nagypéntek előtt csütörtökön, délelőtt

Formája:       zártkörű

Öltözet:        tetszés szerinti ruha

Előkészület, ráhangolódás:

–        mesék, versek, mondókák tanulása, hallgatása

–        húsvéti népszokások felelevenítése ( tojásfestés, barkadíszítés, locsolkodás stb.)

–        húsvéti díszek készítése, teremdíszítés

Módja:

–        A szülők bevonásával ajándékot / ajándékcsomagot készítünk a gyerekek számára.

–        Az óvónők a csoportban kialakított hagyományoknak megfelelően eldugják a csomagokat (csoportszobában vagy udvaron), melyeket a gyerekek megkeresnek.

–        Húsvét utáni kedden a fiúk meglocsolják a lányokat: – ehhez locsolóverset tanítunk, illetve a lányok apró kis ajándékokkal köszönik meg a locsolást (csoki-drazsé, apró csoki-tojás )

 

Anyák napja

Időpontja:                               május első vasárnapja előtti péntek délután

Formája:                                 nyitott

Öltözet:                                  benti ruházat

Előkészület, ráhangolódás:

–       Egy életkori sajátosságoknak megfelelő anyák napi köszöntő vers tanulása

–       A gyermekek ajándékot készítenek az édesanyjuknak, nagymamáknak ( felméri a nagymamák számát ).

–       A faliújságon a szülők felé kérésmegfogalmazása (esztétikus meghívó formájában) Aznap az édesanya, és ha lehetséges a nagymama/nagymamák jöjjön/jöjjenek délután a gyermekért.

–       Teremdíszítés virágokkal. A bejárhoz legközelebbi asztal megterítése, az ajándékok esztétikus elhelyezése rajta

Módja:

–       Aznap délután bent csendes játéktevékenységet folytatnak a gyermekek az édesanyjuk érkezéséig.

–      Az érkező szülőt a gyermeke a terített asztalhoz vezeti és hellyel kínálja.

–      Több édesanya egyidejű érkezése esetén valamennyi édesanya leülhet az asztalhoz.

–      Az óvónő segítségével az ajándékukat kiválasztják.

–      A gyermek az édesanyja, nagymamája felé fordulva, szükség esetén diszkrét óvónői segítséggel a tanult verset elmondja (a versmondás lényege a személyes hangvétel, ha többen vannak, nem kell várakozni) és átadja ajándékot    az  édesanyjának, nagymamájának, majd elbúcsúznak.

 

Évzáró

Időpontja:      május második fele, délután

Formája:        nyitott

Öltözet:         szép ruha

Előkészület, ráhangolódás:

–        az év során tanult versekből, dalokból, mesékből rövid műsort állítunk össze, időtartama: 25-40 perc

–        ábrázolás foglalkozás keretében meghívót, valamint az édesanyáknak ajándékot készítenek a gyerekek,

–        csoportszoba díszítése, jelmezek készítése

Módja:

–        Az ünnepélyt délután tartjuk. A szülők jelenlétében előadjuk a műsort, majd az édesanyák, nagymamák köszöntése után átadják a gyermekek az ajándékaikat.

–        Ezután közösen fogyasztanak a szülők által biztosított süteményekből, üdítőkből.

–        A nyári születésűek esetén igény szerint lehetőség nyílik a születésnapok megünneplésére.

 

Nagyok búcsúztatása:

Időpontja:     június első hete, délelőtt

Formája:        nyitott

Öltözet:         ünneplő ruha

Előkészület, ráhangolódás:

–        beszélgetések az iskoláról

–        ballagásról, iskoláról szóló versek, dalok tanulása

–        terasz (tornatér) feldíszítése

Módja:

–        Jó idő esetén az udvaron tartjuk.

–        Az tagóvoda vezetőjének vagy megbízottjának rövid búcsúbeszéde.

–        A kis- és középső csoportokból 5-6 gyermek búcsúzik egy-egy verssel.

–        Az iskolába menők elmondják búcsúzó versüket,

–        A nagycsoportos óvónők felkötik az óvoda zászlajára az iskolába menő gyermekek neveivel ellátott szalagokat.

–        Vizafogó emblémával díszített tarisznyát és ajándékot kapnak tőlünk.

–        Énekelve végigmennek az óvoda helyiségein, majd a saját csoportszobájukban ünnepi asztalnál a szülők által biztosított süteményekkel, üdítőkkel kínáljunk meg őket.

 

Madarak, fák napja:

Időpontja:     május vége, június eleje

Formája:        nyitott, ún. „szülős kirándulás”

Öltözet:         kényelmes, praktikus

Előkészület, ráhangolódás:

–        beszélgetés a madarakról, természetről, a  természetvédelemről

–        szervezés, igény szerint külön busz rendelése, hideg-étkezés megszervezése,

–        baleset-megelőzés szabályainak ismertetése, elsősegélycsomag összeállítása,

–        szülők tájékoztatása ( úti cél, gyülekezés helye, ideje stb. )

Módja:

–        A csoportonként kialakított szokások alapján az óvónők kirándulást szerveznek korcsoporttól függően egész vagy fél napra, külön busszal vagy egyéb közlekedéssel. Igény szerint szülőkkel együtt, hétköznap vagy hétvégén.

 

Vizafogó nap:

Időpontja:     június 3. hete, péntek 800-1200-ig

Formája:        nyitott, nevelés nélküli munkanap

Öltözet:         tetszés szerint

Előkészület, ráhangolódás:

–        szórólapok elkészítése

–        szponzorok keresése

–        szülők invitálása a részvételre

–        leendő kiscsoportosok meghívása

–        eszközök beszerzése, előkészítése

–        rajzkiállítás megszerezése

Módja:

–        A délelőtt folyamán folyamatosan érkeznek a gyerekek szülői kísérettel és vesznek részt a programokon tetszés szerint.

–        Rajzverseny eredményhirdetése, középső és nagycsoportos kategóriában az első három helyezett díjazása.

–        Az óvónők és dajkák különféle programokat szerveznek és biztosítanak a gyermekeknek:

-kézműves tevékenység

-arcfestés

-„játszóház”

-sportversenyek

-játékvásár, zsákbamacska

Egyéb: pattogatott kukorica, büfé, Vizafogó-stand.

Külső szakemberek és szponzorok támogatásával:

-játékos frissítő torna

-zene-kuckó

-üdítő, lufi