Óvodánkról

„ A gyermek fejlődése szempontjából

 döntő fontosságú, hogy érezze nemcsak szeretik,

 hanem olyannak szeretik, amilyen.”

                                                                                                                        Hermann Alice

Óvodánk a Duna közelében, forgalomtól távol, csendes, nyugalmas környezetben a Vizafogó lakótelepen helyezkedik el. Megújult játszóterek, dús növényzetű pihenő parkok, bölcsőde, általános iskola szomszédságában.

Udvarunk nagy alapterületű ( 5.400m2 ), tágas, felújított, füves, gumival és térkővel burkolt, fákkal, bokrokkal övezett. Homokozók, mászó vár komplexum mellett változatos játékeszközök, futballpálya, fészekhinta, kresztáblákkal ellátott közlekedési pálya biztosítja a gyermekek számára az önfeledt játékot. Zuhanyzók, párakapuk és ivókút nyújt felfrissülést a gyermekeknek a nyári melegben. Ezek a lehetőségek maximálisan biztosítják az óvodáskorú gyermekek mozgásigényének kielégítését. Rossz idő esetén a két nagyméretű színes gumi burkolatú fedett terasz nyújt lehetőséget a gyermekek levegőn való tartózkodására.

Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a zökkenőmentes befogadásra, az érzelmi nevelésre. A gyermekkel való pozitív érzelmi kapcsolat mellett a szülőkkel való kapcsolattartás elmélyítésére is. A családias hangulatú, érzelmi biztonságot nyújtó csoportokban békés, derűs légkörben fejlesztjük a gyermekek személyiségét.

Programunk kiemelt feladatának tekinti:

  • az egészséges életmódra nevelést, ezen belül a testi egészségvédelem a szervezett mozgásfejlesztést, a lelki egészségvédelmet, a balesetvédelemre nevelést.
  • Az új szemléletű szervezett testmozgás keretében intenzív napi 20-30 perc mozgásfejlesztés valósul meg. A hatékonyságot segíti a tartásjavító torna, gyermek jóga, lúdtalp prevenció és az úszásoktatás is.
  • a környezettudatos magatartás, a környezethez való pozitív érzelmi viszonyulás kialakítása, a természet szeretetére való nevelésre nagy hangsúlyt fektetünk. Ehhez hozzájárulnak az ősszel és tavasszal megvalósuló projekt hetek és a Madárbarát programunk.
  • az anyanyelvi és kommunikációs nevelést, a gyermekek beszédfejlesztését, a kommunikatív képességek alapozását, a metakommunikatív eszközök folyamatos bővítését.
  • a játékot, mely az egész év folyamán hangsúlyt kap a gyermekek tevékenységében és alappillére a tanulásnak.

A kiemelt feladatok a gyermekek mindennapi tevékenységét áthatják, segítik szociális kapcsolataik alakulását és az eredményes iskolakezdést is. A játékot komplex tevékenység forrásnak tekintjük, melyet tudatosan használunk fel a nevelés folyamatában célunk eléréséhez. A tanulási folyamatot játékba ágyazottan, játékos keretek között szervezzük meg. A képességfejlesztést segíti a rendelkezésünkre álló interaktív tábla, mozgáskotta, okos-kocka is, mint új fejlesztő eszközök, módszerek.

Hagyományaink ápolásában több évre tekint vissza a szülőkkel való együttműködést és kapcsolatépítést segítő Vizafogó-nap (játékos sport és szórakoztató programok a családokkal) és a Madarak-fák napja alkalmával megvalósuló év végi kirándulások, élményszerző séták is.

Óvodánk tagja az „Egészségesebb Óvodák Nemzeti Hálózatának” és a „Komfortos Óvoda”közösségének.

Testületünkben az óvodapedagógusok mellett fejlesztő pedagógus, két pedagógiai asszisztens és lelkes technikai dolgozók segítik a gyermekek egészséges testi, lelki, értelmi szociális fejlődését. Intézményünk az autista spektrumzavarral diagnosztizált gyermekek nevelését is ellátja.

Törekszünk a szülőkkel való jó kapcsolat kialakítására, a nevelés hatékony megvalósítására. Bízunk abban, hogy az ide járó gyermekek pozitív élményekkel és széles körű ismeretanyaggal gazdagodva kezdhetik meg az iskolai tanulmányaikat.