Pisztráng

Óvodapedagógusok:
Dr. Sághy Tiborné  (Marika)
Németh Szilvia

Dajka: Palotai Melinda

 

Keresem minden gyermek sajátos titkát, s azt kérdezem,

hogyan segíthetem abban, hogy önmaga lehessen.”                                                           

Janus Korczak

 

Törekszünk az értelmi képességek minél teljesebb, sokoldalú kibontakoztatására. Nagy hangsúlyt helyezünk az egyéni fejlettségi szintek alapos, körültekintő felmérésére, és az ehhez illeszkedő igényeknek megfelelő tudatos, differenciált fejlesztésre. A fejlesztő pedagógia által kínált eszközök és módszerek széles tárházát kínáljuk gyermekeink számára. A mozgásfejlesztés fontosságát hangsúlyozzuk, megfelelő lehetőségeket biztosítunk a megvalósításhoz. Az oldott, bizalomra épülő, érzelmi biztonságot árasztó légkör megteremtését folyamatosan szem elött tartjuk.

Dráma játékokkal, varázsjátékokkal, stresszoldó és feszültségoldó gyakorlatokkal, konfliktus kezelő technikák elsajátításával segítjük a lelki egészségvédelem feltételeit. A kreatív személyiség kibontakozását a tehetséggondozást és a prevenciót kiemelt pedagógiai feladatunknak tekintjük.

_____________________________________________________________________________