Integrációs díj

A Prizma Általános Iskola és Óvoda, Egységes gyógypedagógiai Módszertani Intézmény nevelőtestülete és a XIII. kerület Egyesített Óvoda 2015. évben Integrációs díjat adományozott Daruka Ilonának, mellyel elismerik és köszönetüket fejezik ki a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív együttnevelésének és együttoktatásának megvalósításában tanúsított hatékony és példamutató tevékenységéért.

A gyermekek mindenekfelett álló érdekeinek képviseletéért, a gyógypedegógusokkal való hatékony együttműködésért!

Részlet az indoklásból:

“Mi, utazó gyógypedagógusok első perctől azt érezzük, hogy csoportod nyitva áll az integráltan nevelt gyermekek és integrációért dolgozó szakemberek előtt is. Szerencsésnek tartjuk magunkat, hogy veled dolgozhatunk, hiszen ez a szeretetteljes, odafigyelő légkör meghatározza mindennapi együttműködésünket.”

GRATULÁLUNK, CSAK ÍGY TOVÁBB!