Óvodánkról

 „Engem ne emeljen a magasba senki,
Ha nem tud addig tartani,
Míg tényleg megnövök.
Guggoljon ide mellém,
Ha nem csak hallani,
De érteni akar,
Hogy közel legyen
A szívdobbanásunk.”


Birtalan Ferenc

 

Óvodánk, a Budapest Főváros XIII. kerület Egyesített Óvoda Napraforgó Tagóvodája, Angyalföldön a Petneházy utca 69-71. szám alatt található. Jól megközelíthető a kerület minden részéről, mégis a forgalom zajától távolabb, biztonságos, szép környezetben várjuk a gyermekeket.

Intézményünk 1976-ban épült, hat csoporttal működünk. Óvodánkban homogén és vegyes életkorú csoportokban folyik a nevelőmunka, a játékos tanulás. A csoportokat a gyermekek által választott kedves meseszereplők neveivel különböztetjük meg (Kockás fülű nyúl, Pillangó, Katica, Csiga, Süni, Maci),

Csoportszobáink világosak, tágasak, esztétikusan, célszerűen a gyermekek igényeihez igazodva lettek berendezve. Játszóudvarunk az utcától teljesen védett, biztonságos és sokoldalú mozgáslehetőséget biztosít a gyermekek számára. Fából készült hajó, különböző mászókák, mozgásfejlesztő eszközök, csúszdák, hinták, babaházak, nagy homokozók elégítik ki a gyermekek mozgásigényét, fejlesztik állóképességüket és edzettségüket.

Szakmai munkánk biztosítéka, hogy a gyermekek életkorához alkalmazkodó jó tárgyi feltételekkel és gyermekszerető, jól képzett nyitott munkatársakkal rendelkezünk.

Az óvodapedagógusok munkáját szakképzett, kedves, odafigyelő pedagógiai asszisztensek és dajkák segítik.

Lényeges számunkra a szeretetteljes, otthonos óvodai légkör biztosítása, a harmonikus és egészséges környezet megteremtése, ahol minden gyermek biztonságban érezheti magát.

Nevelőmunkánk során célunk, hogy tartalmas és örömteli óvodáséletet biztosítsunk gyermekeinknek, és a családokkal együttműködve, a családi nevelés kiegészítőjeként, a 3-7 éves gyermekekből, a világra rácsodálkozni tudó, harmonikus személyiséget neveljünk.

A szülőkkel nevelőpartneri kapcsolatra törekszünk.  Tekintettel vagyunk a családban kialakult kulturális, világnézeti, etnikai hagyományokra.

Programunkban fő feladatunknak tekintjük a gyermeki személyiség fejlesztését, az érzelmi biztonságot nyújtó nyugodt, derűs légkör biztosítását, a gyermekek egyéni képességeinek figyelemmel kísérését, a lemaradásokból fakadó felzárkóztatást, különféle élményszerű tevékenységek szervezését és a tehetség kibontakoztatását.

mozgásra és a játékra alapozva végezzük a pedagógiai feladatainkat. Játékos tanulással, egyéni képességfejlesztéssel  szeretnénk elérni azt, hogy óvodásaink kudarc nélkül kezdhessék el az iskolát. Napirendünk folyamatos, melyben a legtöbb időt az örömteli játékra, játékos tevékenységekre fordítjuk, biztosítjuk, hogy tevékenységekben ismerjék meg a világ sokoldalúságát, fedezzék fel sokszínűségét.

Kiemelt nevelési területeink az egészséges életmód alakítása, a mozgás, érzelmi nevelés és szocializáció, értelmi nevelés, anyanyelvi nevelés megvalósítása.

Óvodánk újonnan kialakított sószobája hozzájárul az egészséges életmód kialakításához.

Óvodai életünk szerves része az óvodán kívüli élménynyújtás. Ilyenek a séták, kirándulások, múzeum,- és színház látogatások.

A harmonikus, összerendezett mozgásfejlődést segíti a jól felszerelt tornaterem, a nagy udvar és a rendszeres sportfoglalkozások lehetősége.

Ingyenes szolgáltatásunk az önkormányzat által biztosított úszás-vízhez szoktatás, labdás torna, testtartásjavító torna és birkózás előkészítés, melyek az óvodai napirendben délelőtt kapnak helyet, kiegészítve a kötetlen, de szervezett foglalkozásokat.

Nevelőmunkánkat fejlesztőpedagógus, logopédus, pszichológus segíti.

Óvodánk az elmúlt években szépült, fejlődött és minden feltételt biztosít ahhoz, hogy az ide járó gyermekek nyugodt, szeretetteljes éveket tölthessenek el itt.

Ahhoz, hogy ez így legyen és a gyerekek az iskolában, majd felnőttként is örömmel gondoljanak vissza ezekre az évekre maximális szeretetet, figyelmet, a gyermekek sokrétű kíváncsiságának kielégítését és sok színes játékot biztosítunk.  Megtanítjuk nekik játszva megismerni a világot, és megtanítjuk őket boldognak lenni, örülni és közben tanulni, fejlődni, okosodni.