Integráció

Integráció az óvodánkban

Óvodánk nyitott a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek befogadására vegyes és homogén életkorú csoportokban egyaránt, úgymint:
 a tanulásban akadályozottak,
 az értelmileg akadályozottak,
 beszédben akadályozottak,
 látássérültek, hallássérültek, mozgáskorlátozottak,
 viselkedés- és teljesítményzavarral küzdők,
 súlyos tanulási zavarral, magatartászavarral küzdők.

Integrált nevelésünk révén az SNI-s gyermekek tapasztalatokat gyűjthetnek a közösségben, megtanulják elfogadni és elfogadtatni másságukat. Természetessé válik minden gyermek számára az egyéni különbség, a másság, az, hogy mindenkinek vannak erősségei és gyengéi. Megtanulják a másikat tiszteletben tartó segítés formáit, technikáit, hogy odafigyeljenek a másikra, érzékenyebbé, kifinomultabbá válik kommunikációjuk.
Ezt a fajta érzékenyítést a Persona Doll módszerrel is támogatjuk óvodánkban.
Inkluzív szemléletű nevelésünk szem előtt tartja, hogy minden gyermek különböző és különleges. Az óvodapedagógus feladata észrevenni azokat az egyedi sajátosságokat, mely alapján differenciált neveléssel kibontakoztathatja a gyermekek képességeit. A sajátos nevelési igényű gyermekeknél ezek a sajátosságok nagyobb arányban fellelhetőek, így az óvodapedagógus komplexebb módon építi fel az egyéni képességek követelményrendszerét. Arra törekszünk, hogy minden gyermek számára a saját adottságaihoz igazodó tevékenységet, ha szükséges segítséget biztosítunk, hogy gyermekeink megkapják a számukra oly fontos dolgot, a sikerélmény lehetőségét.
Csoportjainkat két pedagógiai asszisztens segíti, akik alkalmazkodva az igényekhez rugalmasan kapcsolódnak folyamatos napirendünkbe.
Munkánkat többek között a kerületileg illetékes Szakszolgálat és EGYMI munkatársai támogatják, egészítik ki (pl.: logopédus, gyógypedagógus, konduktor), akik alkalmazkodva kezdeményezéseinkhez, építve a csoportban szerzett tapasztalásokra, együttműködően folyamatos, élő kapcsolatot ápolnak intézményünkkel. Munkájuk eredményes ellátáshoz óvodánkban külön felszerelt helység áll rendelkezésre.
Nevelői munkánkat heti rendszerességgel pszichológus is segíti.