Óvodánkról

„Az ember is úgy nő, mint a fa, gyökérzetével, kapcsolatai szerteágazó rostjaival. Minél több, épebb kapcsolattal szívja a  világot, annál magasabb lombot vethet.”

/Németh László /

Óvodánk programja dióhéjban:

Az aktív, örömteli óvodás évekhez minden feltételt és segítséget igyekszünk megadni a gyermekeknek.

Gyermekközpontú szemléletünknek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatására törekszünk. Igyekszünk észrevenni és kielégíteni a gyermekek életkoronként és egyénenként változó testi és lelki szükségleteit. Úgy gondoljuk, ebben a személyi és tárgyi környezet szerepe meghatározó, ezért a gyermekeknek derűs, meleg, családias környezetet, érzelmi biztonságot nyújtunk.

Óvodánkban középpontba állítjuk a gyermeki tevékenységre épülő nevelést, és ezt az elvet az egész nevelési folyamatban kiemelten kezeljük. Érzelmileg kiegyensúlyozott, kommunikációra és kooperációra képes, érdeklődő, az életfeladatokat megoldani tudó, közösségi értékekkel felruházott, az iskolakezdésre alkalmas gyermekeket igyekszünk nevelni.

Küldetésnyilatkozatunk:                                 

Harmonikusan                                                     
Élményszerűen
Tevékenyen
S
zívvel
Z
enével
I
gényesen
N
evelünk