Integráció

Óvodai nevelésünk jellemző sajátossága, hogy gyermekközpontú, befogadó, melynek megfelelően a gyermeki személyiség kibontakoztatásának elősegítésére törekszik és biztosÍtja minden gyermek számára a magas színvonalú és szeretetteljes nevelést, a meglévő hátrányok csökkentését.

Alapító okiratunk szerint:

Integrált csoportkeretben fogadjuk a többi gyermekkel együtt nevelhető mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), enyhe értelmi és beszédefogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén a halmozottan fogyatékos, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő gyermekeket.

A fejlesztő munkát utazó gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus segíti.