Nyuszi

A vegyes életkorú társaság lehetőséget ad arra, hogy mélyítsük a gyermekekben az empátia képességét.

Naponta játszunk velük olyan játékokat, melyekkel kifejezhetik szeretetüket, kinyilváníthatják érzelmeiket egymás felé.

Vidámsággal, humorral igyekszünk felszabadult légkört teremteni az óvodai mindennapokban.

Az integrációt, egymás elfogadását kiemelten fontosnak tartjuk.

A differenciált fejlesztést figyelembe véve követjük a kompetencia alapú nevelést, modern ötletekkel, motiváló dallamokkal kiegészítve.

Mindennapjainkban helye van a változatos zenehallgatásnak, éneklésnek, táncnak és a  relaxációnak.

Népi bölcsességekkel, mesékkel, néptánccal ismertetjük meg a gyerekeket.

Környezet-egészségtudatos szemléletmóddal alakítjuk világképüket.

Segítséget nyújtunk az iskolára való felkészüléshez.

Projekt módszerrel dolgozunk.

Óvodapedagógusok:

Dr. Zomborné Szentiványi Éva

Lipót Lilla

Dajka: Kapás-Tubolya Katalin