Sárga

Fehér Mónika – óvodapedagógus

Virág Valéria – óvodapedagógus

Gilica Jánosné (Éva néni) – dajka

 

A Sárga csoportos gyermekeket okos szeretetben, érzelmi biztonságban, humorral teli szabad, alkotó légkörben, sok szép művészeti élményt biztosítva neveljük. Arra törekszünk, hogy a gyermek mindent, amire képes, önállóan el is végezze.

A bátorító nevelés elveit érvényesítjük mindennapi gyakorlatunkban, hogy a derűs, egymásra figyelő, egymást tiszteletben tartó légkörben zajló változatos és tartalmas együttlétek által fejlődhessenek óvodásaink.

Fő hangsúlyt a művészeti nevelés változatos eszközeinek alkalmazásával az erkölcsi, esztétikai és intellektuális érzelmek fejlesztésére helyezzük.

A művészetek eszközeivel – különösen a zene, a mese és az alkotótevékenységek által – olyan élményszerű tapasztalatokat, ismereteket igyekszünk átadni, amelyek nagyban hozzájárulnak a legkülönbözőbb képességek fejlesztéséhez és a harmonikus személyiség kialakulásához.

 

„Ha a művészetek közegében neveljük a gyermeket, akkor tudja kibontakoztatni személyiségét.” (Kodály Zoltán)