Mogyoró

Papp Brigitta – óvodapedagógus

Kovács Antónia – óvodapedagógus

Berényi Margit – dajka

 

Célunk derűs, barátságos, tevékeny légkör kialakítása, melyben minden kisgyermek saját magához képest harmonikusan fejlődik. Türelemmel, toleranciával, egymás és a másság elfogadására neveljük gyermekeinket.

Sok-sok játékkal, tapasztalatszerzéssel, a néphagyományok ápolásával, környezettudatosság megalapozásával, egészséges életmód magatartásformájának kialakítására törekszünk.

A sajátos nevelési igényű gyerekeket szeretettel, odafigyeléssel fogadjuk, fokozottan figyelünk fejlődésükre és a legkisebb sikereknek is nagyon tudunk örülni. Ölbeli játékokkal, mondókákkal erősítjük az érzelmi biztonságot, a személyes kötődést.

Mottónk, hogy a mindennapokban humorral, vidámsággal, mosollyal a problémák könnyebben megoldhatók.

 

„Legyél azzá aki vagy! Ne azzá legyél, akivé én akarlak tenni!”

(Vekerdy Tamás)