Óvodánkról

 

BUDAPESTÉRT DÍJBAN RÉSZESÜLT AZ EGYESÍTETT ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE

BUDAPEST-ért díjat kapott a BUDAPEST FŐVÁROS XIII. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT EGYESÍTETT ÓVODA NEVELŐTESTÜLETE: A fővárosi gyermekek korszerű nevelésében, kiváló felkészültséggel és hivatástudattal végzett, színvonalas óvodapedagógusi munkájuk elismeréseként.
————————————————————————————————————————————

Dícséretes Aranydiploma Minősítést kapott az Egyesített Óvoda kórusa.

Nagyon büszkék vagyunk a kollégáinkra!

 

Kik vagyunk?

Óvodánk a Béke – Tatai úti lakótelepen található, 1988 óta működő 8 csoportos intézmény.

 • Külső jellemzőit tekintve tágas, nagy alapterületű, modern épület.
 • Berendezése, tárgyi környezete kiemelten jó feltételeket nyújt a gyerekek óvodai neveléséhez, az óvodás évek kellemes eltöltéséhez.
 • Az épülethez nagy, 600 négyszögöles udvar tartozik, ahol  sokféle, különböző mozgást, fejlesztő játékot és változatos tevékenységet nyújtó udvari lehetőséget találnak a gyerekek.

Mire törekszünk?

A nevelés az „Életre szóló ajándék” szellemében folyik, amely sok játékkal, változatos tevékenységgel, sok tapasztalással fejleszti, neveli a gyerekeket.  Szeretnénk az ovisainkban kialakítani az egészséges én-képet, amely a gyermeket elfogadó, egyéni fejlődésében támogató és segítő nevelői magatartás, és a családokkal való érdemi együttműködés eredménye.

 • Kiemelt feladatunknak tekintjük a gyerekek anyanyelvi nevelését, kommunikációs képességeik tervezett módon történő fejlesztésével az
 • Társas érintkezési formák elsajátítását, az együttműködési készségek fejlesztését.

A gyermekek életét színes programok színesítik.

 • Havi rendszerességgel népzenei programok, bábelőadások, mesejátékok előadókkal,
 • ünnepkörök, ünnepélyek, óvodai hagyományok,
 • egészséges életmód alakulását segítő gyümölcs-zöldségfogyasztás naponta, és
 • rendszeres mozgáslehetőségek /úszás, korcsolya, birkózás, tánc /,
 • kirándulások.
 • A fenntartó által különfoglalkozások részvételére van lehetőségük: (5-6 éves korosztály)
 • Láng Vasas pálya: birkózás és tartásjavító torna
 • Budapesti Honvéd Sportegyesület: úszás

Az óvodánkban folyó oktatás-nevelés tárgyi feltételeinek folyamatos fejlesztése érdekében alapítványt működtetünk.

Milyen garanciáink vannak?

 • Alkalmazottaink nyitottak, felkészültségük magas színvonalú.
 • Figyelembe vesszük a szülők észrevételeit, számítunk a partneri kapcsolatra.
 • Az óvoda irányításával arra törekszünk, hogy magas színvonalú szolgáltatást nyújtsunk a családok, és önmagunk számára is.