Integráció

“Tanítsuk meg gyermekeinknek a szeretet dalát,

Hogy ahány ember, annyiféle csodálatos világ!”

Intézményünknek (a kerület többi tagóvodájához hasonlóan) az Alapító Okiratban meghatározott módon egyik alapfeladata a Sajátos Nevelési Igényű gyermekek integrálásának (együttnevelésének) megteremtése.

Óvodánkban szeretettel várjuk a:

 

mozgásszervi,

érzékszervi,

beszédfogyatékos,

egyéb pszichés fejlődési zavarral

(súlyos tanulási, figyelem vagy magatartásszabályozási zavarral)

küzdő gyermekeket

 

A kerületi utazó gyógypedagógus-hálózattal hagyományosnak mondható, jól működő szakmai kapcsolatot tartunk fent, az integrációhoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezünk.

Óvodánkban az integráció gyakorlatának nagy hagyománya van, az elmúlt években nevelőtestületünk több tagja vett részt a témával kapcsolatos képzéseken, előadásokon; az inkluzív szemléletmód áthatja mindennapi tevékenységünket.