Cselle

Óvodapedagógusok:
Bálintné László Barbara
Czigler Beatrix

Dajka:
Molnárné Varga Szilvia

 

 “Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait.

Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a játék.

Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”
Varga Domokos

 

A játék, mint a gyermek legfontosabb tevékenysége áthatja a mindennapjainkat. Napirendünkben a legtöbb időt a játékra fordítjuk. Fejlesztő hatása megnyilvánul a gyermeki személyiség harmonikus kibontakozásában: a mozgásos-, a nyelvi-kommunikációs-, a szociális-, az érzelmi-, és nem utolsó sorban az értelmi képességek optimális szintjének alakulásában. Csoportunkban különböző játszóhelyeket alakítottunk ki, ahol egyéni szükségleteiknek megfelelően mind az együtt játszó, mind az elvonulásra vágyó gyermekek elmélyülten tevékenykedhetnek.

 

“A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója olyan nékünk, mint a tavaszi vetés: ígéret és gyönyörűség.”

                                                                                                                      Gárdonyi Géza