Nevelési év rendje 2020 – 2021

Óvodánkban a következő időpontokban lesz nevelés nélküli munkanapunk a 2020/2021-es nevelési évben:
2020. szeptember 28.
2020. november 20.
2021. június 4.
2021. augusztus 23.

Ezeken a napokon ügyelet a Gyermekkert Tagóvodában igényelhető.

Ebben az évben a járványügyi helyzet miatt minden tagóvoda a saját intézményében biztosítja az ügyeletet, előzetes felmérés alapján a következő napokon:
2020. december 28, 29, 30, 31.

Ügyeleti rend:
– A szülőknek lehetőségük van ügyeletet igényelni. Ezt az adott intézmény email címén tudják megtenni 2020. december 11-ig.
E-mail cím: gyermekkert@ovoda.bp13.hu
– Azok a szülők, akik nem tudják megoldani gyermekük elhelyezését, ügyeletet igényelhetnek a tagintézményben, abban az esetben:
▪ ha járványüggyel összefüggő stratégiai ágazatban dolgoznak,
▪ egyedülálló szülők,
▪ napi kifizetés alapján vállalnak munkát,
▪ egyéni rendkívüli helyzetük ezt indokolja (a tagóvoda vezetővel való egyeztetés alapján).
– Kérjük, hogy gyermekük decemberi hónapra való ebéd megrendelésénél, azokat a napokat jelölje be, amelyeket ténylegesen igénybe fognak venni.