Óvodánkról

A Varázskarika Tagóvoda az Árpád híd közelében, a Karikás Frigyes utcában található. Csendes, kevésbé forgalmas helyen, épülő új házakkal körülvéve.

Intézményünk célja, hogy a hozzánk járó gyermekek érzelmileg, szociálisan biztonságos légkörben nevelkedjenek. Az óvodai mindennapok során olyan élményekhez jussanak, amelyek segítik egyéni képességeik kibontakozását és fejlődését. Ezáltal tájékozott, önálló, megfelelő önbizalommal és önértékeléssel rendelkező emberekké váljanak.

Nevelőtestületünk a „Boldog Óvoda” címének büszke tulajdonosaként, a gyermekek egyéni szükségleteit és képességeit tartja mindenek előtt legfontosabbnak az óvodai tevékenységek, a mindennapok szervezése során. Integráló intézményként a hozzánk járó gyermekek együtt játszanak, együtt élik meg az óvodai élet mindennapjait átlagostól eltérő fejlődésű társaikkal. Így már ebben az életkorban megtanulhatják az elfogadást, az empátiát, az egyének közötti különbségek tiszteletét, egymás segítésének fontosságát.

Óvodánkban jól képzett, inkluzív szemléletű, lelkes, türelmes szakemberek várják a hozzánk érkező gyermekeket. Az egyéni fejlődésmenetű gyermekek integrációját gyógypedagógus segíti óvodánkban.

Az Önkormányzat által finanszírozott, minden évben térítés mentesen biztosított a játékos vízhez szoktatás és a labdás torna nagycsoportos gyermekeink számára. Önköltséges délutáni foglalkozásokon középsős korosztálytól lehet részt venni: gyermekjóga, játékos angol, foci, sakk, rocky torna, judo.

Közös ünnepeink, melyeket pedagógusaink minden nevelési évben megszerveznek:

Állatok világnapja
Autómentes nap – Bringás reggelivel
Márton – napi felvonulás lámpásokkal
Mikulás
Adventi – készülődés
Farsang
Húsvéti készülődés
Víz világnapja
Föld napja
Anyák napja
Gyermeknap
Madarak és Fák napja
Évzáró

Csoportjainkban saját kis ünnepség keretében köszöntenek minden születésnapos kisgyermeket.