Bogáncs-Tanoda

A 2017-es évben az Emberi Erőforrások Minisztériuma által, a Nemzeti Tehetség Program keretében kiírt pályázat által sikerült támogatáshoz jutnunk, így a 2017.09.18-tól 2018.06.30.-ig tartó időszakban a  résztvevő gyermekek számára a Bogáncs Tanoda térítésmentesen állt rendelkezésre.

Pályázatunkkal az egy éve működő Bogáncs Tanoda foglalkozásait kívántuk még érdekesebbé tenni: tartalmában, kísérleteiben, megfigyeléseinek témájában. A természettudományok iránt nyitott, érdeklődő gyermekek megnyilatkozó tehetségcsírái, nagy motivációt jelentenek az Őket körülvevő szűkebb és tágabb környezetükkel való kapcsolatukban. Erre támaszkodva kívántuk elkötelezettségüket minél több oldalról megerősíteni, támogatni.

Bogáncs-Tanoda-Beszámoló