Zöld Óvoda cím

Harmadszor is elnyertük a Zöld Óvoda címet 2019 szeptemberében. Két  év múlva már az Örökös Zöld Óvoda címre pályázunk!

Előzmények:

2011-ben pályáztunk először e címre, melyet három évente kell megújítanunk. Szeptemberben küldtük be pályázatunkat, amit az Emberi Erőforrás Minisztériuma és a Földművelődésügyi Minisztérium írt ki, s azt gondoljuk megérdemelten nyertük ismét el. Megérdemelten, hiszen mindennapjainkat átszövi a környezeti nevelés, a környezettudatosság, a fenntarthatóságra nevelés. Programjainkat igyekszünk a zöld szemlélet jegyében tervezni, szervezni, melyeket igyekeztünk mélyebb tartalommal megtölteni a gyermekek számára, időnként a családok bevonásával. Szeretnénk továbbra is a zöld kritériumrendszernek megfelelni, tovább bővíteni a gyermekek ismereteit szélesíteni e témakörben.
(A Zöld Óvoda címet 2006 óta nyolcadik alkalommal adták át, idén 241 intézmény nyerte el a kitüntető címet (78 intézmény pályázott először, 96 intézmény másodszor, 55 intézmény harmadszor, az Örökös Zöld Óvoda címet 12 intézmény nyerte el.).Az okleveleket Román István agrárszakképzésért felelős helyettes államtitkártól és Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkártól vehették át az intézményvezetők.)
A(z) PC171562a.jpg megjelenítése
Bővebben itt olvashatnak a díjátadóról:

 

Köszönjük Zsóka néni lelkes pályázatírását.

Köszönjük a kis pöttyöskéknek, a nevelőtestület lelkes munkájának és természetesen a szülőknek, hogy hozzájárultak ehhez a sikerhez.

A Zöld Óvoda kritériumrendszere( a teljesség igénye nélkül)- melynek meg kell felelnie a pályázó intézménynek.

Az óvoda szellemiségében a környezeti nevelés alapján működik. A helyi nevelési program a környezeti nevelést kiemelten „kezeli”, erre építi a fejlődést elősegítő
tevékenységeket, tartalmazza a fenntarthatóság pedagógiája iránti elkötelezettséget.

A helyi célok, feladatok megfogalmazásában természet- és környezetvédelmi feladatok kiemelten szerepelnek a helyi adottságok alapján (pl. fák védelme, faápolás, faültetés, madárvédelem, hulladék kezelése és felhasználása, egészséges táplálkozás, energiatakarékosság, a lakóhely-megismerési tevékenységek, az épített és a természeti környezet védelme stb.).

A nevelőmunka tervezésében, a megvalósítás gyakorlatában megtalálhatók a környezeti nevelés elvei, tartalmi jellemzői.

Az óvodapedagógus alkalmazott módszerei segítik a tanulási környezet megteremtését, a tanulás tanulásának megvalósítását (játék, szenzitív módszerek,életközösségek terepi tapasztaltatása, felfedezés, élménypedagógia, projekt módszer alkalmazása, kooperatív tanulás, erdei óvoda stb.)

A településen és az óvodában élő, a gyermekek életkorának megfelelő hagyományok ápolása, gazdagítása megvalósul az óvoda életében a szülők bevonásával, és így a családdal való kapcsolatban, valamint a település színterein. A zöld jeles napok (természet-ünnepek, egészségi jeles napok) kiválasztásánál is érvényre jutnak a környezeti adottságok (pl. a vízparti településeken a víz világnapját, a hegységekben lévőknél a madarak és fák napját ünneplik elsősorban).

Az óvoda minden dolgozója tisztában van a fenntarthatóság tartalmi jellemzőivel és ez minden tevékenységben megnyilvánul. Ezáltal az óvoda felnőtt közössége munkahelyi életmódjával és munkájával pozitív mintát nyújt a környezettudatos magatartásra, az ökológiai szemléletformálásra, az egészséges életmód szokásainak megalapozására, a közösségi egészséges életvitelre.

Minden csoportszobának egyéni hangulata, arculata van, sok-sok növénnyel, a természetsarokban a természet által adott „kincsekkel”. Növényápolási, állatgondozási feladatokat látnak el a gyermekek rendszeresen az egészségügyi előírásoknak megfelelő és megengedett mértékben.

A takarékossági rendszer kiépített az óvodában a villany-, a vízhasználat és a fűtés terén. Az épületen belül energiatakarékos izzók vannak a folyosókon, termekben a világítás megfelel az egészségügyi előírásoknak. A fűtési rendszer környezetbarát.

Az óvoda működése során rontott (használt) papírok külön tárolóba kerülnek, hogy a gyerekek újból felhasználhassák (elvihessék onnan rajzolni, hajtogatni stb.)

Az óvoda működtetése során az óvoda vezetősége a környezetkímélő anyaghasználatra (környezetbarát tisztítószerek), a tudatos takarékosságra, a kapcsolatok széles és többirányú kiépítésére kiemelten törekszik.