Ebédbefizetés

Ebédbefizetés:   Webes felületen minden hónap 20-ig lehetséges! https://etkeztetes.budapest13.hu/belepes

 FIGYELEM!

Az étkezés térítési díja 345.- Ft-lett 2020.01.01.-től!

 A KEDVEZMÉNYT IGÉNYBE VEVŐKNEK IS MEG KELL RENDELNI AZ ÉTKEZÉST VAGY WEBEN VAGY AZ ÓVODATITKÁRNÁL.

 AZ ESETLEGES ÜNNEPNAPOKAT, NYÁRI ZÁRÁST, NEVELÉS NÉLKÜLI NAPOKAT AZ ÓVÓDÁBAN KIÍRJUK.

Ebédlemondás

 • Hiányzás esetén az étkezés lemondható minden nap telefonon 8.30-ig /a diétás gyermekeknek, 8.15.-ig/ és a földszinten elhelyezett üzenő ládába helyezett nyomtatvánnyal, illetve telefonon az óvodatitkárnál. A bejelentés a következő nap lép érvénybe és a következő befizetéskor írjuk jóvá a lemondott napok térítési díját.
 • A következő hétre áthúzódó hiányzást pénteken reggel meg kell erősíteni, mert különben nem kerül lemondásra.
 • A be nem jelentett hiányzás esetén a szülő a térítési díj jóváírására nem tarthat igényt.
 • Étkezési kedvezmények

  2015. évi LXIII. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi

  XXXI. törvénynek az ingyenes bölcsődei és óvodai gyermekétkeztetés kiterjesztése érdekében történő módosítása alapján 2015. szeptember 1-jétől 100%  étkezési kedvezményben részesül:

  –  Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek

  –  Három- vagy többgyermekes családok

  –  Tartósan beteg vagy fogyatékos gyermek, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelnek

  –  Szülői nyilatkozat szerint 1 főre jutó jövedelem alapján

  Az étkezési kedvezmények igényléséhez kitöltendő 6. sz. melléklet a 328/2011.(XII.29.)

  Korm. rendelethez c. nyomtatvány, ill. segédlet az 1 főre jutó jövedelem kiszámításához c. nyomtatvány.

  A nyilatkozat 1. pontjában a, b, c, d, e, jogcímen igénybe vett kedvezményekhez továbbra is elengedhetetlenül szükséges benyújtani a hatósági igazolásokat:

  • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény esetében – a határozat másolatát,
  • 3 vagy több gyermek esetében a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát,
  • tartós betegség esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában a szakorvosi igazolást,
  • fogyatékosság esetén a magasabb összegű családi pótlék megállapításáról szóló határozat másolatát, ennek hiányában a szakértői és rehabilitációs bizottság szakvéleményét.

  A kedvezményre való jogosultságot a NYILATKOZAT kitöltése mellett a felsorolt dokumentumok benyújtásával lehet csak érvényesíteni!

  Amennyiben kizárólag a család jövedelmi helyzete indokolja az ingyenességet, úgy a NYILATKOZAT f, pontja jelölendő. Ez esetben egyéb dokumentáció csatolására nincs szükség!  A jövedelmi helyzet megállapításához a NYILATKOZAT kitöltéséhez mellékelt tájékoztató jövedelemszámítási szabályait kell figyelembe venni!

Óvodatitkárunk: Mónusné Bojtor Zita

tel. : 06-1/349-6117

mobil:0630/475-3187