Tájékoztató az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés feltételeiről 2019/2020 nevelési évben

Tájékoztató az ingyenes és kedvezményes intézményi gyermekétkeztetés feltételeiről 2019/2020 nevelési évben

Minden új tanév kezdetén, így jelen esetben a 2019/2020-as nevelési év előtt is nyilatkozni szükséges a szülőnek / gondviselőnek, amennyiben valamely

kedvezményt igénybe kívánja venni.

Az 1997. évi XXXI. törvény 21.§ (1). ill.(328/2011.(XII.29.) Korm. rendelet) alapján természetbeni ellátásként a gyermek életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani:

óvodában: óvodai nevelési napokon a déli meleg főétkezést, valamint reggeli és uzsonna formájában két kisétkezést.

A gyermekétkeztetés térítésmentes óvodai nevelésben részesülő gyermek számára, ha :

  • – Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül RGYK-s határozattal szükséges igazolni + ( Szülői nyilatkozatot szükséges kitölteni )
  • -Tartósan beteg vagy fogyatékos, vagy olyan családban él, amelyben tartósan beteg, vagy fogyatékos gyermeket nevelne.  Szakorvosi igazolás, magasabb összegű családi pótlék igazolás; SNI-s gyermeknél szakvéleménnyel szükséges igazolni + (Szülői nyilatkozatot szükséges kitölteni )
  • -olyan családban él, amelyben három vagy több gyermeket nevelnek ( Szülői nyilatkozatot szükséges kitölteni )
  • -olyan családban él, amelyben a szülő nyilatkozata alapján az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér személyi jövedelemadóval, munkavállalói, egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékkal csökkentett összegének 130 %-át ( nettó 128.810 Ft / fő) ( Szülői nyilatkozatot szükséges kitölteni )
  • -nevelésbe vett gyermek ( Szülői nyilatkozatot szükséges kitölteni )

 

Az ingyenes vagy kedvezményes intézményi gyermekétkeztetést gyermekenként csak egy jogcímen vehető igénybe.

Ha a gyermek betegség, vagy más ok miatt nem veszi igénybe az intézményi gyermekétkeztetést, akkor azt a szülőnek le kell azt mondania az óvodában.