Óvodánkról

Ami számunkra fontos:

1.  Érzelmi nevelés

Hangsúlyt fektetünk arra, hogy a gyermekek intézményünkbe lépésétől kezdve kiegyensúlyozottan fejlődjenek. Ennek alapja a nyugodt, derűs légkör kialakítása, és a gyermek- óvodapedagógus harmonikus kapcsolata.Ennek érdekében már a beszoktatás előtt az óvodába készülő gyermekeknek lehetőséget biztosítunk, hogy megismerjék tagóvodánkat és pedagógusainkat:

  • nyílt nap
  • játszódélelőtt
  • beszoktatás a szülőkkel

2. Környező világ megismerése

Környezettudatos magatartás kialakítása

  • Törekszünk az “Örökös Zöld Óvoda Cím” elérésére
  • Makk Marci Program

3. Egészséges életmód

  •  Egészségtudatos életmód, életszemlélet kialakítása
  •  Mindennapos mozgás megvalósítása

4. Integráció

  • Célunk az inklúzió elérése
  • Tagóvodánk autizmussal élő gyermekek befogadó intézménye

Arra törekszünk , hogy a hozzánk érkező gyerekek biztonságos, szeretetteljes, barátságos környezetben nevelkedjenek.

Nevelőmunkák fontos feladatának tartjuk az egészséges életmódra nevelést, amely a gyermekek testi, lelki szükségleteinek kielégítését jelenti számunkra. Törekszünk arra, hogy a modern egészségnevelés szemléletét valósítsuk meg, mely a testi egészség megőrzése mellett, a lelki egészség, szociális kapcsolatok harmóniáját is magába foglalja:

– A testi egészség területén belül a gondozás, ápolás, edzés, mozgásfejlesztés mellett nagy hangsúlyt fektetünk a korszerű táplálkozásra is.
– A lelki egészség megőrzésén belül az értelmi fejlesztés mellett, az érzelmi biztonság megteremtése és a harmonikus személyiség fejlesztése a célunk.
– Közösségi kapcsolatok harmóniáját, a közösségi élet-, a társas kapcsolatok megtapasztalásán keresztül kívánjuk elérni.

Feladataink megvalósítása érdekében alkalmazzuk a művészetek eszközeit, amellyel módot adunk a gyerekeknek, hogy érzelmeiket, közösségi élményeiket a zenén, mesén, drámajátékokon keresztül élhessék meg, és ábrázoló tevékenységekkel fejezhessék ki.