Pillangó

 

A csoportról: 

Nagycsoportként az árnyaltabb tapasztalatszerzést szem előtt tartva az élménypedagógia módszerére építünk. Projektheteink lefolyását változatos külső programokkal gazdagítjuk. Fő célunk a gyermekek önbizalmának fejlesztése, személyiségük kibontakoztatása; és majd magabiztos iskolába indítása. Nagy hangsúlyt fektetünk az egészségnevelésre: mind a fizikai és a mentálhigiénére, melyet sok mozgásos tevékenységgel, dramatikus játékkal valósítunk meg. Minden tevékenységben szem előtt tartjuk az önállóság- és a problémamegoldó képesség erősítését.

 

 

„Egyszer egy ember egy pillangó megszületésének volt tanúja. Lebilincselve szemlélte, amint küzd a még meg sem született lény, és minden erejével igyekszik kibújni az őt fogvatartó bábból. Nézte, nézte, és mikor már hosszú idő után is csak küzdött a pillangó, a segítségére sietett: óvatosan világra segítette. A pillangó nem sérült meg, minden testrésze épnek és egészségesnek látszott, ám amikor repülni próbált, szárnyai nem bírták el pihekönnyű súlyát. Az átalakulás közben vívott harc tette volna késszé, edzette volna meg szárnyait, mellyel így hasztalan verdesett.“